Obligacje

Aktywa funduszy zagranicznych idą w górę

Aktywa funduszy zagranicznych idą w górę

Specjaliści od finansów niedawno zakończyli analizę sytuacji na rynku funduszy zagranicznych z pierwszego kwartału 2013 roku. Według nich okres zaowocował dalszym ciągiem dobrej passy dla fundusz zagranicznych dystrybuowanych w Polsce. Odnotowany wzrost ich aktywów sięga poziomu rekordowego. W liczbach wynosi on + 0,7 mld zł, czyli w wielkościach procentowych + 16% wzrostu. Aktywa zgromadzone w kwartale przez 7 instytucji osiągnęły łącznie kolosalną wartość monetarną 4,9 mld zł. Co spowodowały zaistnienie tak korzystnej sytuacji? Badacze jako decydujący czynnik podają rekordowy bilans sprzedaży. Już dawno nie zdarzyło się, żeby był on aż tak wielki – przekroczył +0,8 mld zł. W połączeniu z ogólną pozytywną koniunkturą w skali globalnej dało to właśnie rekordowy wzrost aktywów zagranicznych. Udział funduszy dłużnych w rynku pod koniec I kwartału 2013 roku prawie dobił do 60%. Poszczęściło się także funduszom mieszanym (13% wzrostu) i ochrony kapitału (17% progresu). Jednak niektóre segmenty dla zdrowej równowagi musiały trochę ucierpieć. Spadek wartości środków zarejestrowały aktywa pieniężne i o najwyższym poziomie ryzyka. Wspaniałą sytuację na rynku jednak zepsuło trochę zakończenie dystrybucji przez HSBC Global Asset Management. Miało to negatywny wpływ na wartość aktywów i strukturę rynku.

Aktualne kursy euro i funta brytyjskiego

Aktualne kursy euro i funta brytyjskiego

Najbardziej aktualna tabela dotycząca średnich kursów Narodowego Banku Polskiego nr 095/A/NBP/2013 pochodzi z dnia 17 maja 2013 roku. Kurs euro w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej wynosi 4,1384 zł i wzrósł 0,03% w porównaniu z ostatnim notowaniem. Kupno euro plasuje się na poziomie 4,1399 zł, a sprzedaż – 4,2235 zł. Wykres kursu NBP dotyczący waluty obowiązującej w wielu krajach Unii Europejskiej po znacznym spadku wzrastał przez ostatni miesiąc. Średnie kursy kantorowe są niższe i plasują się na następujących wysokościach: kupno euro – 3,9879 zł i sprzedaż – 4,0857 zł. W Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski (PKO BP) kupno euro jest trochę wyższe niż w Banku Polskiej Kasy Opieki (PEKAO). Wzajemne relacje cen to 4,0869 zł do 4,0429 zł. Natomiast odwrotnie jest ze sprzedażą waluty. W PKO BP wynosi 4,2965 zł, natomiast w Banku PEKAO S.A. – 4,3273 zł. Lepszym kursem niż EUR cieszy się kurs GBP (funt brytyjski). Jego poziom to 4,9516 zł, a procentowy wzrost również przewyższa EUR – to 0,11%. Kupno plasuje się na poziomie 4,8998 zł, a sprzedaż – 4,9988 zł. Jego sytuacja w ciągu ostatniego miesiąca była trochę niestabilna – co chwila następował wzrost i spadek, jednak cały czas idzie w stronę wzrostu kursu GBP. Średnie kursy kantorowe w relacji do średniego kursu NBP także przedstawiają się lepiej niż w przypadku EUR.

Czym są obligacje

Czym są obligacje

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, której ktoś rozmawia o zakupie obligacji. Zazwyczaj wtedy wszyscy udają, że wiedzą, co to takiego. Niestety, najnowsze badania wykazały, że tylko, co 5 polak zdaje sobie sprawę z tego, czym są obligacje i jaki jest cel ich wydawania. Otóż obligacje to inaczej papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent uważa wtedy, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do zadośćuczynienia mu w określonej formie. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie nadają ich posiadaczowi żadnych dodatkowych praw oraz obowiązków względem emitenta. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której ogromne firmy wypuszczają swoje obligacje i każdy może je kupić. Działa to na zasadzie podziału przedsiębiorstwa na wiele małych jednostek prawnych i sprzedawanie ich. Zazwyczaj nie mamy do czynienia z pakietem większościowym. Nie zmieni to jednak faktu, iż zwykły obywatel lub człowiek pracujący w tejże firmie ma szansę w jakimś stopniu zostać jej właścicielem. Z czasem, gdy przedsiębiorstwo nabierze jeszcze większej wartości posiadacz obligacji może starać się je sprzedać po wyższej cenie niż ta, za którą ją kupił. Jeżeli, więc kiedyś będziecie mieli okazje kupić obligacje jakieś firmy to warto się wtedy zastanowić nad tym ile może ona być warta za 10 lat. Dobrym pomysłem jest również zbadanie obecnej kondycji firmy, która emituje papiery wartościowe. Bez takiej ostrożności możecie kupić bezużyteczne papiery, na których jeszcze stracicie pieniądze. Chyba nikt nie chce takiego zakończenia przygody z inwestowaniem.

Co to są inwestycje alternatywne?

Co to są inwestycje alternatywne?

Inwestowanie oszczędności, aby nie traciły na wartości, a wręcz przeciwnie, przynosiły zyski najczęściej wiąże się z wyborem lokaty lub oprocentowanego konta oszczędnościowego. Niewiele osób rozważa taką opcję, jaką są inwestycje alternatywne. Laicy, przeciętni obywatele najczęściej kojarzą inwestowanie z bankiem, któremu powierzają pieniądze i zapominają o czasach, kiedy w celu zachowania resztek majątku w dobie gwałtownej inflacji kupowało się złote precjoza czy dolary. Jednym z pierwszych źródeł alternatywnych inwestycji może być nawet bank państwowy, który emituje okolicznościowe monety, medale o wartości kolekcjonerskiej, mające z założenia nabierać wartości w przyszłości. Obecnie można dokonywać ich zakupu nawet przez telefon lub Internet. Posiadacze naprawdę dużej gotówki w dłuższym czasie mogą skorzystać z opcji alternatywnej inwestycji w nieruchomości. Oznacza to dobrą znajomość rynku i umiejętność przewidywania okresów spadku i wzrostu wartości. Kupując dom należy zakładać, że sprzeda się go za kilka lat z dużym zyskiem. Innym rodzajem inwestycji alternatywnej jest kupowanie przedmiotów wartościowych, określanych fachowo, jako pasje. Mogą to być dzieła sztuki, antyki, biżuteria, przedmioty kolekcjonerskie, a nawet samochody. Jedną z najpopularniejszych dziedzin hobbystycznych uznawana za inwestycję alternatywną jest filatelistyka.

Wpływ gospodarki na kurs walut

Wpływ gospodarki na kurs walut

Ludzie niekiedy coraz chętniej inwestują w waluty obce innych krajów. Wybierają te, które podlegają najmniejszym wahaniom i są pewnym czynnikiem inwestycyjny. Kura ten zależy niekiedy od popytu i podaży danej waluty. Wahania na tym rynku spowodowane są przez inflację, stopy procentowe, popyt i podaż oraz sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju. Im kraj jest bardziej stabilny, tym lepsza jest pozycja jego waluty na rynkach zagranicznych. Złotówka jest jedna z tańszych walut, a zakup innych wiąże się z wydaniem sporej sumy pieniędzy. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja gospodarcza i polityczna polski ulega ciągłym wahaniom. Brak jest stabilizacji, a co za tym nie można liczyć na to, że pozycja złotego w obrębie światowych rynków walutowych będzie w dobrej kondycji. Jednak obecny kryzys gospodarczy doprowadził do tego, że większość walut traci na wartości. Może nie jest to tak mocno widoczne z perspektywy Polski, gdyż sytuacja złotówki także nie jest najlepsza. Spadki na wartości zanotowały waluty unii europejskiej, w tym euro oraz dolar. A to za sprawą pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie. Jeżeli gospodarka zanotuje wzrost, zapewni to z pewnością korzystny wpływa na kurs walut, które znowu zyskają na wartości. Obecnie jednak istnieją dość spore wahania na rynkach.

Czym jest obrót akcjami

Czym jest obrót akcjami

Każdy z nas słyszał o tak zwanym obrocie akcjami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ta czynność jest regulowana przez przepisy polskiego prawa. Polskie prawodawstwo ustaliło, że o obrocie akcjami decydować może spółka, która jest ich właścicielem. Może ona na przykład ograniczyć lub całkowicie zablokować obrót swoją własnością. Nie może to jednak trwać dłużej niż pięć lat. Po tym okresie spółka musi odwiesić zakaz obrotem akcji i pozwolić na dowolne dysponowanie nimi przez akcjonariuszy. Istnieje również zasada mówiąca o tym, że prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji mogą być dowolnie przenoszone. Wystarczy do tego upoważnienie w formie pisemnej. Każda taka czynność powinna być umieszczona i bardzo skrupulatnie opisana w księdze akcyjnej. Bez tego wszystkie czynności prawne są nieważne i nielegalne. Oprócz przeniesienia praw majątkowych istnieje również możliwość przeniesienia na kogoś innego prawa głosu. Podobnie jak poprzednio każda taka operacja musi być bardzo skrupulatnie opisana w księdze akcyjnej. Na prośbę akcjonariuszy taka księga musi być im udostępniona. Jak widzicie obrót akcjami nie jest tak prostą rzeczą, na jaką wygląda. Jest regulowany wieloma przepisami i uchwałami, których nieprzestrzeganie może skutkować zatargiem z prawem a w konsekwencji procesem sądowym. Nikomu chyba tego typu atrakcje nie są potrzebne, dlatego, więc warto przed wstąpieniem do spółki zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami. Bez tego może być ciężko funkcjonować w tym hermetycznym środowisku.

Rodzaje kursów walut

Rodzaje kursów walut

Kurs walut powszechnie znany jest jako bankowy przelicznik złotówki na inne waluty wymienialne, począwszy od euro, przez dolary, funty i inne pieniądze państw, do których udaje się z turystyczną wizytą lub w celu zawarcia jakiejś znaczącej transakcji. To w miarę oczywiste pojęcie nie jest jednak jednoznaczne i może posiadać wiele różnych form uzależnionych od tego, kto je stosuje i w jakim celu. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym w gospodarce jest kurs wolnorynkowy. Jego wysokość wynika z prostego popytu i podaży, które warunkują cenę każdego produktu schodzącego z zakładowych taśm. Im większe zapotrzebowanie na daną walutę, tym wyższa jej cena, czyli kurs walutowy. Poza kursem wolnorynkowym funkcjonuje też kurs czarnorynkowy wynikający z obrotów walutą na nielegalnych rynkach kupna i sprzedaży walut, tworzonych w sytuacji, kiedy oficjalny kurs bankowy bywa nieadekwatny do rzeczywistości. Jeszcze inna formą jest elastyczny kurs walutowy ustalany przez popyt, podaż walut, ale również pod wpływem celowych manipulacji władz. Manipulacje są dokonywane w celu ochrony gospodarki kraju, ale jednocześnie nie zawsze korzystne dla zagranicznych kontrahentów. Przeciwieństwem płynnego jest sztywny kurs utrzymywany na konkretnym poziomie pomimo potrzeby jego zmiany. Kurs walutowy może tez być jednolity i zmienny, stały i dualny.

Kurs walut, a inwestycje

Kurs walut, a inwestycje

Coraz więcej ludzi pracuje za granicą państwa. Wiąże się to głownie z faktem, że w kraju ich siła nabywcza jest coraz mniejsza, a płaca nie przynosi zadowolenia i nie jest gwarantem stabilizacji życia społecznego. Decydują się na pracę w państwach, w których kurs walut jest stały i oscyluje wobec złotówki na dużo wyższym poziomie. Zdarza się, że niekiedy przeliczają, iż w Niemczech zarabia może i tysiąc euro, ale w przeliczeniu na złotówkę daje mu to dochody w granicach czterech tysięcy. Zatem wartość pieniądza zdaje się mieć duże znaczenia. Siła nabywcza w euro z pewnością jest dużo lepsza, aniżeli w złotówce. Jednak obecnie każdy rynek walutowy przeżywa kryzys, na który wpływ ma gospodarka i brak wzrostu w jej obrębie. Poza tym na zmianę wartości waluty wpływają także politycy. Wszelkie zmiany rządu lub prezydenta wpływają na obniżenie kursu. Należy brać to pod uwagę w przypadku, kiedy pragnie się inwestować w dane dobro. Lepiej kupować po niższej cenie i sprzedawać ze zyskiem. Dlatego warto wybrać okres, w którym wiadome jest, że cena waluty spadnie na krótki czas, a potem nastąpi ponowny jej wzrost. Oczywiście nadal istnieje ryzyko straty, jednak w niektórych sytuacjach dość minimalne. Na świecie istnieją waluty bardziej pewne i mniej pewne, a wpływa na to stabilność danego kraju lub regionu.

Obligacje z samorządów terytorialnych

Obligacje z samorządów terytorialnych

Obligacje można kupować na rynko pierwotnym, czyli od emitenta ich lub wtórnym, inaczej na giełdzie papierów wartościowych. Jedną z form są obligacje manipulacyjne lub nazywane także komunalnymi. Emisją ich zajmują się samorządy terytorialne. Są to obligacje podobne tym ze skarbu państwa, jednak opiewają na dłuższe terminy. Zazwyczaj okres wykupu waha się pomiędzy trzema lub nawet dziesięcioma latami. Taka długoterminowa inwestycja niosłaby ze sobą ryzyko. Jednak samorządy zazwyczaj oferują swoim inwestorom coroczne wypłaty odsetek, niekiedy zdarza się, że nawet częstsze, w zależności od ustaleń. Ponad to wykup obligacji następuje po cenie nominalnej i przy uwzględnieniu zmienności oprocentowania. Ta forma papierów wartościowych, obok tych emitowanych przez państwo jest jedną z pewniejszych form inwestycji. Zazwyczaj samorządom nie grozi ryzyko upadku i bankructwa. Chociaż, jak w przypadku bankrutujących krajów, należy liczyć się z ryzykiem nie wypłacenia części świadczeń lub brakiem wykupu ze strony władz. Mimo wszystko ta forma inwestycji pozostaje nadal jedną z bezpieczniejszych. Chociaż trzeba się liczyć z tym, że zamraża się pieniądze na dłuższy czas, a zwrot może być niewielki. Zupełnie inaczej, jak w przypadku akcji. Tylko, że tam ryzyko inwestycyjne jest dużo wyższe dla udziałowców.

Czym są akcje gotówkowe

Czym są akcje gotówkowe

Oprócz akcji aportowych istnieje jeszcze kilka dopuszczonych do obrotu dokumentów giełdowych. Jednym z nich jest akcja gotówkowa. Jest to niezwykle ciekawy rodzaj akcji oraz w pewnych sytuacjach bardzo korzystny dla spółki je emitującej oraz dla akcjonariusza, który wchodzi w posiadanie tego typu dokumentów. Mianowicie akcje gotówkowe są to tego typu akcje, które muszą być pokryte aktywami w formie pieniężnej. Żeby taki dokument był ważny musi być pokryty, co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Powinno to nastąpić przed rejestracją spółki albo podwyższenia jej kapitału. W momencie, w którym obecna cena akcji przekracza ich wartość nominalną cała nadwyżka jest uiszczana przed rejestracją. Wszelkie wpłaty dokonywane mogą być tylko i wyłącznie za pośrednictwem domu maklerskiego lub na rachunek spółki, który jest wprowadzony do dokumentów. Tego typu dokumenty zazwyczaj są akcjami imiennymi lub akcjami, których poświadczeniem własności jest tymczasowy dowód udowadniający własność. Akcje gotówkowe SA, więc bardzo zaawansowaną formą emisji akcji, ale czasem mogą być bardzo korzystne. Wynika to z faktu, że obarczone są wieloma procedurami bezpieczeństwa, których nie da się obejść, i które zapewniają wysoki poziom ostrożności. Jest to ważne dla ludzi, którzy posiadają majątki bardzo dużo warte. Dla tego typu osób bezpieczeństwo i zapewnienia ze strony spółki, do której wchodzą są bardzo ważne i niezbędne do zainwestowania swoich pieniędzy.