Obligacje

Wpływ państwa na kurs walut

Wpływ państwa na kurs walut

Na kurs danej waluty duży wpływ ma państwo. Odgórnie ministrowie i rząd ustalają tak zwany sztywny kurs waluty. Czyli wyznaczają granice jej wartości od najwyższej do najniższej. Zatem waluta może wahać się w swej wartości pomiędzy granicami wytyczonymi przez państwo. Natomiast jej wartość kształtują także czynniki nie zależne od rządu. Wpływ na nią ma sytuacja gospodarcza, oraz popyt i podaż. Gdyż nadal mamy do czynienia z rynkiem, na którym te dwie siły występują. W dużej mierze to one kształtują ceny. Nie jest to także obojętne dla rynku walutowego. Jeżeli zwiększa się popyt na dane dobro, to wiadomym staje się, że cena waluty ulegnie wzrostowi. Natomiast, kiedy podaż jest większa, a ilość chętnych do zakupu dużo mniejsza, wpłynie to na obniżenie jej ceny. Podaż jest tym, co rynek oferuje, a popyt tworzą klienci na danym rynku, którzy chcą kupić wybrane dobro. Oczywiście państwo ma wpływ na wysokość waluty. Po tym, jak ustalą jej cenę minimalną i maksymalną, a inne czynniki spowodują na przykład jej wzrost, to bank centralny ogłosi jej dewaluację, czyli obniży jej wartość. Lub może sięgnąć także po inny mechanizm, jakim jest rewaluacja, czyli podniesieniem jej wartości. Oczywiście taka potrzeba zajdzie w momencie, kiedy odchylenie od wyznaczonej wartości waluty okaże się zbyt niskie od ustalonego.

Indeksy podstawowe Giełdy Papierów Wartościowych

Indeksy podstawowe Giełdy Papierów Wartościowych

Indeks jest to wskaźnik giełdowy obliczany na podstawie wartości spółek, które wchodzą jego skład. Pierwszym i zarazem najbardziej ogólnym wskaźnikiem polskiej giełdy jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy zbiorczo opisujący zachowania spółek z całego szerokiego rynku czyli obecnie prawie 350 spółek. WIG funkcjonuje na warszawskim parkiecie od początku istnienia giełdy – to jest od 16 kwietnia 1991 roku. W ramach giełdy Papierów Wartościowych możemy wyszczególnić 3 indeksy, w których skład wchodzą spółki zweryfikowane pod względem wartości. Mam tu na myśli WIG20 – indeks największych i charakteryzujących się największą płynnością 20 spółek giełdowych, WIG40 – skupiający spółki średnie w ilości 40 oraz WIG80 – indeks, w skład którego wchodzą spółki małe (80 spółek). Powyższe indeksy mają charakter dochodowy co oznacza, ze przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nich akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Nieco inaczej naliczany jest indeks WIG PLUS, będący uzupełnieniem indeksów WIG20, WIG40 i WIG80 o spółki należące do segmentu 5PLUS, w skład którego wchodzą spółki o wartości rynkowej mieszczącej się w przedziale 5 – 50 mln euro. WIG PLUS jest indeksem cenowym, który bierze pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji nie uwzględniając jednocześnie dochodów z tytułu dywidend.

Notowania akcji BRE Bank SA z 20 maja 2013 roku

Notowania akcji BRE Bank SA z 20 maja 2013 roku

W notowaniu z dnia 20 maja 2013 roku z pozytywnej strony pokazały się akcje Banku Rozwoju Eksportu (BRE). To jedna z najlepszych polskich instytucji finansowych pod wieloma względami, w tym: rozmiarów kapitału i działalności, tempa rozwoju, różnorodności produktów oraz wysokiego rozwoju technologii. Swoją obecność wniósł także na rynek detaliczny za pośrednictwem MultiBanku i mBanku. Prezes spółki to Cezary Stypułkowski. Audytem zajmuje się Ernst&Young Audit sp. z o.o. Ostatni odnotowany kurs firmy wyniósł 371,00 zł, co oznacza wzrost w wysokości 0,24%. Jednak wartość pierwszej transakcji otwierającej giełdę w danym dniu była wyższa (374,10 zł). Wolumen wyniósł 3 822 sztuki. Wartość obrotu sięgnęła 1 426 412 zł. Analitycy nie wypowiadają się zbyt często na temat BRE Banku, jednak jeżeli już to robią – ich rekomendacje są raczej pozytywne. W ciągu ostatniego roku wartość akcji spółki sukcesywnie pnie się do góry. Akcje BRE Bank SA mają największy udział w notowaniach indeksu WIG-BANKI (6,96%). Poza tym przynależą one jeszcze do 4 innych indeksów: WIG20 (2,58%), WIG20TR (2,58%), WIG-Poland (1,95%) i WIG (1,84%). Wskaźniki wolnego obrotu akcji bankowych są średnie. Free float plasuje się na wysokości 24,92%. Dywidenda wyniosła 2,7%. Ilość wszystkich wyemitowanych na rynku akcji to 41 141 986 sztuk.

Kim jest makler giełdowy

Kim jest makler giełdowy

Makler giełdowy jest to zawód, który jest obciążony wieloma stereotypami. Mało, kto, wie jednak jak naprawdę wygląda praca maklera i czym się, na co dzień zajmuje. Otóż makler giełdowy jest to osoba posiadająca licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Posiadanie takiej licencji jest równoznaczne z byciem wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych. Podstawowe zadania, które powinien wykonywać makler giełdowy to przede wszystkim oferowanie papierów wartościowych i wprowadzanie ich do głównego obiegu. Żeby móc to robić makler musi kupować i sprzedawać różne papiery wartościowe na swoje nazwisko. Makler może również sprzedawać lub kupować papiery wartościowe na słój własny rachunek i czerpanie z tego korzyści. Oprócz tego makler powinien zajmować się zawieraniem umów dotyczących prowadzenie obsługi rachunków pieniężnych. Istotną rzeczą w pracy każdego maklera jest przechowywanie zakupionych papierów wartościowych. Jeżeli klient tego zażąda to makler powinien prowadzić jego rozliczenia dotyczące zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na jego rachunek. Kolejnym zajęciem maklera jest bycie pośrednikiem w dokonywaniu zapisów na sprzedaż lub zmianę akcji. Jeżeli klient chce nabyć duży pakiet akcji to makler jest właśnie od tego, by mu pomóc i przeprowadzić transakcję. Zadaniem maklera jest również działania na korzyść swojego klienta i dążenie do tego, żeby był on usatysfakcjonowany z usług maklera.

Niskie notowania na rynku NewConnect

Niskie notowania na rynku NewConnect

NewConnect to rynek kierowany zleceniami. Jakie są najgorsze kursy osiągnięte w jego notowaniu z dnia 20 maja 2013 roku? Czarną owcą jest firma Stark Development SA (STR). Jej ostatni kurs wyniósł 0,01 zł i nie zmienił się ani na jotę. Wolumen wynosi 50 000 sztuk, a wartość obrotu – 500 zł. Starkdev przędzie naprawdę ciężko już od sierpnia 2012 roku i na razie nic nie wskazuje na to, aby miał się podnieść z upadku. W mało ciekawej sytuacji znajduje się również spółka IDH, której kurs również osiągnął porażający niżem finansowym poziom 0,01 zł. Tutaj także zero progresu i zero regresu – jednym słowem ujmując, stagnacja. Wolumen IDH to 5 sztuk, a wartość obrotu wyniosła 0. To kolejna firma, która jest w totalnym dołku giełdowym od października 2012 roku. Fatalnie dzieje się też z Novian SA. Ostatni kurs – standardowo 0,01 zł, również stoi w miejscu od pewnego czasu. Wolumen wynosi 1 500 sztuk, a wartość obrotu – 15 zł. Novian przez ostatni rok jest na giełdzie chyba jedynie z przyzwyczajenia, chociaż zdarzają mu się krótkie zrywy, w których osiąga lepsze kursy. Spółka Doradcy24 również osiągnęła najniższy pułap kursu na rynku NewConnect, czyli 0,01 zł. Rozmiary wolumenu w tym przypadku są ogromne – 1 707 676 sztuk. Wartość obrotu to 17 077 zł. Wyczuwam w tym pewien potencjał, może jeszcze Doradcy24 pokażą wszystkim atu wyjętą z rękawa.

Inwestowanie swoich pieniędzy

Inwestowanie swoich pieniędzy

Każdy z nas posiada jakiś oszczędności. Bardzo często zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób sprawić, by nasze oszczędności zostały pomnożone i zamieniły się w mała fortunę. Jeżeli chodzi o możliwości powiększenia swojego majątku to dobrym sposobem jest inwestowanie. Idea inwestowania polega na zmniejszeniu swoich potrzeb oraz próbie zaoszczędzenia pieniędzy. Jeżeli już jakieś środki udało się odłożyć, to wtedy można zacząć myśleć o ulokowaniu tych pieniędzy w jakiś konkretny sposób. Ważne jest to, aby wcześniej zorientować się w tym, na czym polega interesująca nas inwestycja. Bez tego możemy stracić dorobek całego naszego życia. Bardzo ważne jest, to by nie angażować się zbytnio w przedsięwzięcia uznawane powszechnie za ryzykowne. Jeżeli stawiamy na szali cale swoje oszczędności to warto by było zainwestować w temat, który charakteryzuje się mniejszym ryzykiem. Należy, jednak pamiętać, że praktycznie każda inwestycja jest obarczona jakimś ryzykiem. Nie ma inwestycji pewnych i jeżeli ktoś przekonuje Was, że jego projekt jest pewny i na 100% przyniesie zyski to najzwyczajniej w świecie liczy na Waszą naiwność. Dlatego przy wyborze miejsca, w którym chcecie ulokować swoje pieniądze kierujcie się zdrowym rozsądkiem i umiarem, a nie pustymi obietnicami ludzi, którzy chcieliby dorobić się na Waszych oszczędnościach. Jest to bardzo ważna rzecz. W przeciwnym razie będziecie skazani na porażkę oraz niepewność tego, co dzieje się z Waszymi pieniędzmi.

Co to jest dywidenda

Co to jest dywidenda

Dywidenda w przypadku spółki akcyjnej jest to wypłata zysku netto spółki przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. O jej przyznaniu i ewentualnej wysokości decyduje walne zgromadzenie na podstawie rocznego wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę. Sprawozdanie finansowe z działań spółki winno być przyjęte przez biegłego rewidenta. Następnie o wysokości i wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie, które może zadecydować o wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy z zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Informacja o wypłacie dywidendy jest zawsze dobrze przyjmowana przez giełdę i skutkuje wzrostem ceny akcji spółki. Problem ten jednak należy rozpatrywać dwojako: jeżeli spółka nie wypłaca dywidendy pomimo tego, że wypracowała w roku obrotowym zysk netto znaczyć może, iż pieniądze pozostaną w spółce, więc jej wartość rynkowa winna być wyższa. Brak dywidendy pomimo zysku może być także spowodowany planami inwestycyjnymi spółki. Polska giełda papierów wartościowych zna historie gigantycznych dywidend. W 2012 roku koncern KGHM wypłacił jedną z najwyższych dywidend w historii polskiej giełdy – przeszło 28 złotych na akcję wartą mniej niż 150 zł. W 2013 roku z kolei inwestorzy bardzo zdyskontowali cenę Telekomunikacji Polskiej gdy ogłosiła, że wypłaci dywidendę niższą o połowę niż rok wcześniej.

Najlepsze notowania akcji zagranicznych – Wielka Trójka

Najlepsze notowania akcji zagranicznych – Wielka Trójka

Nie oszukujmy się, że rynek akcji zagranicznych ma zdecydowanie większy potencjał finansowy niż polska Giełda Papierów Wartościowych. Międzynarodowe korporacje rozwijające się sukcesywnie pod pieczą urodzonych biznesmenów już na starcie mają o wiele większe możliwości niż polskie skromne podmioty gospodarcze. Czy Grupa Żywiec SA (pomimo całego szacunku dla polskiego piwa!) może porównać się z Google Incorporation? Nie chcę być gołosłowna, więc przedstawię może notowania wprost z giełdy akcji zagranicznych. Najwyższy kurs w wysokości 908,52 zł osiągnęła 20 maja 2013 roku firma Google (GOOG). Nastąpił wzrost wartości papierów wartościowych Google o 0,16%. Kurs otwarcia był taki sam, co ostatni. Przez ostatni rok akcje korporacji cały czas pną się do góry, docierając niekiedy na istne wyżyny. Drugi kurs dnia należał do papierów MASTERCARD CL (MA). Jego wysokość to 583,56 zł. W tym przypadku nastąpiła obniżka o 0,03%. Kurs otwarcia w tym dniu wyniósł 584,70 zł. Na trzeciej lokacie plasuje się Apple Computer Incorporation (AAPL). W przypadku tej firmy ostatni kurs z 20 maja z godziny 22:30 stanął na kwocie 442,87 zł, co stanowi wzrost o wartości akcji aż o 2,39%. Kurs otwarcia wyniósł 433,25 zł. Jednak w ciągu minionych 12 miesięcy kursy papierów wartościowych firmy Apple Computer raptownie spadły, a ich sytuacja obecnie wciąż jest niepewna.

Co to jest factoring?

Co to jest factoring?

Pośrednictwo handlowe znane jest od dawna i często wielkim producentom bardziej opłaca się sprzedać „na pniu” całą produkcję o kilka złotych taniej, niż szukać pojedynczych odbiorców na kilka opakowań. Takie pośrednictwo w polskiej rzeczywistości biznesowej jest nazywane factoringiem. Słowo to może się kojarzyć z amerykańską rzeczywistością i obwoźnym handlarzem pośrednikiem, zajmującym się pośrednictwem pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą. Dzisiejszy factoring to nowoczesna usługa, mająca na celu zabezpieczenie finansów firmy. Jako instytucja finansowa faktor stawia określone warunki, które nie narażą go na duże straty i stwarzają szanse odzyskania należności. Instytucja factoringowa przejmuje wierzytelności nie przeterminowane, czyli takie, których wyznaczony okres spłaty jeszcze nie upłynął. Jeśli dłużnik zapłaci przed upływem tego terminu klient jest wynagradzany określoną kwotą. Wybierając firmę factoringową trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na te właśnie warunki. Dzięki analizie warunków możliwy jest wybór oferty, która ma jak najwięcej plusów i zapewni firmie płynność finansową, przerzucając jednocześnie obowiązek odzyskiwania należności na faktora. W interesie przedsiębiorstwa jest, aby procent faktury, jaki proponuje faktor był jak najwyższy. Oferty factoringu oferują niektóre banki oraz instytucje finansowe, specjalizujące się w tego typu działaniach.

Minisłowniczek Giełdy Papierów Wartościowych

Minisłowniczek Giełdy Papierów Wartościowych

Akcje, inwestycje i fundusze – w tych tematach powinien orientować się każdy szanujący się obywatel. Jeżeli chcesz świadomie brać finanse w swoje ręce i planować opłacalne inwestycje, powinieneś orientować się w podstawach funkcjonowania giełdy. Jednak bardzo często podczas przedstawiania jej notowań pojawia się wiele dziwnie brzmiących terminów. Specjaliści z góry zakładają, że przeciętny Kowalski powinien wiedzieć, co one oznaczają. Z tego też powodu często nie poczuwają się oni do wyjaśniania całego ciągu skomplikowanych nazw i związków wyrazowych. Ostatni kurs – to jest akurat proste, chodzi oczywiście o kurs ostatniej transakcji na danym instrumencie finansowym. Kurs otwarcia dotyczy pierwszej transakcji w danym dniu, a odniesienia – ostatnie dostępne zamknięcie instrumentu finansowego. Później zaczynają się schody – czy wiesz, czym jest wolumen? Otóż jest to liczba sztuk instrumentu finansowego, która w dniu notowania zmieniła właściciela. W prostszym ujęcie wolumen to po prostu rzeczy, które znalazły się w obrocie w danym dniu z życia giełdy. Kapitalizacja to wartość rynkowa spółki. Free float wyraża w procentach ilość akcji pozostających w wolnym obrocie. Podobne znaczenie ma kolejny dziwny wskaźnik – dywidenda, jednakże jest on trochę inaczej liczony niż wymieniony poprzednik.