Czy OFE zostaną przejęte przez ZUS

Kiedy w roku 1999 w wyniku przeprowadzonej wtedy z wielkich rozmachem reformy emerytalnej tworzone były pierwsze Otwarte Fundusze Emerytalne, wydawało się, że jest to beczka pełna miodu, że nie ma w niej ani jednej łyżki przysłowiowego dziegciu, jednak po latach zaczęły dochodzić niepokojące sygnały, wiele z nich wychodzi z samych OFE, jak chociażby taki, ze fundusze nie są przystosowane do wypłaty świadczeń emerytalnych ze zgromadzonych przez nie środków, ponieważ nie zostały utworzone odpowiednie instytucje, wskazując przy tym na zaniedbania ze strony kolejnych ekip rządowych. Nie tak dawno Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą część składki emerytalne, trafiającej dotychczas do OFE (5 procenT0, zaczęła trafiać bezpośrednio do ZUS-u, gdzie powstały elektroniczne zapisy na tak zwanych subkontach indywidualnych, zaś te pieniądze fizycznie są przeznaczane na wypłatę bieżących świadczeń realizowanych przez ZUS. Jak słyszymy ostatnie wypowiedzi docierające z kół rządowych, to jest taka relacja, że ZUS powinien przejmować stopniowo środki od OFE i zająć się wypłacaniem tych pieniędzy, a wiec nie będzie potrzebna oddzielna instytucja do realizacji wypłat z OFE. Ekonomiści w większości są przeciwni likwidacji OFE i przejęcia środków tam zgromadzonych przez ZUS, najbliższy okres czasu pokaże, jak zakończy się ta sprawa.