Czym są akcje imienne

Czym są akcje imienne

Istnieje wiele rodzajów akcji papierów wartościowych. W zależności od tego, w jaki sposób są emitowane zmieniają się ich właściwości i prawa, które ma ich właściciel. Jednym z ważnych rodzajów akcji są akcje imienne. Jak sama nazwa wskazuje uprawnienia do korzystania z tego typu dokumentu ma tylko osoba, która została wskazana w dokumencie. Jeżeli, zaś mamy do czynienia ze spółką to akcjonariuszem jest wtedy osoba, której nazwisko zostało wpisane do księgi akcyjnej. Podstawową cechą akcji imiennych jest to, że w związku ze wskazaniem a dokumencie akcji nazwiska tylko jednej osoby automatycznie zostają nałożone ograniczenia dla osób trzecich. Nikt oprócz osoby wpisanej w akcji nie ma prawa z niej korzystać i upłynniać. Akcje imienne są zazwyczaj wprowadzane w dużych spółkach, które emitują swoje akcje a wszystkie osoby, które je kupią zostają wpisane do księgi akcyjnej. Dzięki temu nigdy nie nastąpi pomyłka i nikt bez świadomości właściciela nie wprowadzi papierów do obrotu. Istnieje oczywiście możliwość zmiany właściciela danej akcji, ale jest to proces skomplikowany i nieograniczający się tylko do wpisu w księdze akcyjnej. Należy wykonać szereg czynności potwierdzających tożsamość nowego właściciela. Jeżeli, więc otrzymaliście jedną z akcji imiennych to możecie być pewni, że nikt za waszymi plecami nie będzie w stanie sprzedać ich lub dokonać jakieś innej czynności prawnej. Do każdego działania będzie potrzebny Wasz podpis lub pisemne upoważnienie. Akcje imienne są bardzo bezpiecznym rozwiązaniem problemu oszustw.