Finansowanie działalności firmy

Każda działalność gospodarcza może być finansowana na dwa sposoby. Z punktu widzenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa, najzdrowszym rozwiązaniem jest finansowanie ze środków własnych. Jednak na taki rodzaj prowadzenia finansów firmy mogą pozwolić sobie nieliczni, większość przedsiębiorców stara się także o środki pieniężne pochodzące z zewnętrznych źródeł. Do sposób finansowania przedsiębiorstwa ze środków własnych należy przede wszystkim wypracowany zysk netto. Jeżeli w danej działalności gospodarczej nie udało się wypracować w ostatnim roku rozliczeniowym zysku, wówczas są jeszcze inne sposoby na utrzymanie płynności finansowej, jak na przykład odpisy amortyzacyjne czy też dopłaty wspólników do majątku podstawowego. Każda z tych form pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Z kolei wśród sposobów finansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych na pierwszy plan wysuwają się oczywiście wszelkiego rodzaju zobowiązania kredytowe i zobowiązania wobec kontrahentów biznesowych. Do najczęściej zaciąganych przez przedsiębiorców zobowiązań kredytowych należą odnawialne i nieodnawialne kredyty na rachunku bieżącym, oraz kredyty inwestycyjne. Popularnym sposobem finansowania firmy ze źródeł zewnętrznych jest pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów.