Inwestycje w papiery wartościowe

W czasach wszechobecnego kryzysu ekonomicznego ciężko znaleźć bezpieczną i stabilną lokatę kapitału. Pozostało na szczęście kilka rynków, na których nawet, jeśli nie możemy spodziewać się wielkich zysków w krótkim odstępie czasu, to przynajmniej mamy dużą pewność, że nasz kapitał będzie tam bezpieczny. Takimi ostatnimi bastionami inwestycyjnymi są lokaty pieniędzy w kamienie szlachetne, rynek nieruchomości oraz inwestycje w papiery wartościowe. Do prowadzenia skutecznych i opłacalnych transakcji na wspomnianych polach finansowych trzeba posiadać albo odpowiednie doświadczenie i wiedzę, albo polegać na wskazówkach profesjonalnego doradcy finansowego. Gdy nasz kapitał nie jest zbyt wielki wówczas decyzje możemy podejmować samodzielnie, jednak przy lokatach większego kapitału, lepiej by decyzje były podejmowane po ustaleniach z niezależną firmą doradczą. Papiery wartościowe mogą być instrumentami finansowymi albo o stałej stopie wzrostu, albo o zmieniającej się stopie wzrostu. Do tej pierwszej grupy należą z cała pewnością obligacje, na przykład obligacje skarbowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Natomiast papierami wartościowymi o zmiennej stopie wzrostu są wszelkiego typu akcje. Dla osób mało odważnych zalecaną inwestycją będzie oczywiście ulokowanie swoich oszczędności w obligacje skarbowe.