IRR

Wysokość stóp procentowych to coś niezwykle ważnego dla gospodarki, gdyż generuje wysokość rat kredytów, a tym samym wzrastające koszty zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców. W biznesie najistotniejsza jest możliwość osiągnięcia pożądanego zysku, który ustala się na początku i szacuje jego wartość. Czy zysk zostanie osiągnięty zależne jest od tego, ile wydatków musiało ponieść przedsiębiorstwo oraz ile udało mu się sprzedać. Ponieważ bilans na początku drogi musi wyjść na zero aby potem móc „odbić się” wyżej, rozpoczyna się od ustalenia wartości zaktualizowanej netto. Po pierwszym roku działalności trzeba zrewidować swoje założenia, do czego służy wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Im wyższa wartość IRR w stosunku do stopy granicznej, tym większa opłacalność inwestycji i osiągnięty zysk. W odwrotnej sytuacji inwestycja okazuje się nierentowna i należy zmienić sposób postępowania, plany inwestycyjne aby brnięcie w nierentowną inwestycję nie spowodowało utrzymywania się ujemnego bilansu, który mógłby spowodować nawet likwidację spółki czy bankructwo firmy. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR na odpowiednim poziomie przez kilka lat sprawia, że przedsiębiorstwo utrzymuje się na tym samym poziomie rentowności.