Kanały konwencjonalne

Kanały konwencjonalne charakteryzują się tym, że każde następne ogniwo jest finalnym odbiorcą dla ogniwa poprzedniego. Ogniwa są w pełni niezależne od siebie. Przedsiębiorstwo produkcyjne koncentruje się zatem wyłącznie na pierwszym ogniwie dystrybucyjnym (z reguły przedsiębiorstwie hurtowym). Kontakty pomiędzy poszczególnymi ogniwami najczęściej są okresowe lub sporadyczne (wtedy gdy podejmowane są pojedyncze transakcje). Przeciwieństwem kanałów konwencjonalnych są kanały zintegrowane pionowo. Pionowa integracja zakłada istnienie stałej współpracy, a nawet współzależności pomiędzy poszczególnymi kanałami. Ułatwia koordynację wszystkich działań marketingowych, pozwala na prowadzenie wspólnej polityki cenowej i zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. Franchising jest specyficzną formą kanału kontraktowego. Jest to długookresowa umowa dwóch partnerów, zgodnie z którą franchisingodawca zapewnia prawo do korzystania ze znaku firmowego, renomy firmy oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji, zarządzania, sposobu obsługi klientów. W zamian franchisingobiorca wnosi określone w umowie opłaty i/lub zapewnia dawcy udział w zyskach. Przykładem firm działających na zasadach franchisingu są doskonale znane w Polsce restauracje McDonalds, KFC, Pizza Hut, sieć supermarketów Rema 1000, sklepy spożywcze Żabka.