Kiedy Polska wejdzie do strefy euro

W czasie, kiedy przedstawiciele naszego kraju podpisywali akces naszego wstąpienia w struktury państw zgromadzonych w Unii Europejskiej, strefa euro już istniała, a wiec były kraje, w których jako obowiązująca waluta było euro, inne kraje w tym czasie przygotowywały się do przyjęcia euro. Również Polska w świadomości większej części społeczeństwa jest krajem, gdzie w końcu również będzie obowiązywała strefa euro, chociaż w ostatnim czasie, kiedy ujawniają się takie ostre kryzysy w niektórych krajach z grupy euro, jest w naszym kraju sceptyków co do szybkiego przystąpienia do strefy euro, a całkiem spora grupa nie tylko polityków, ale i ekonomistów twierdzi, że przystąpienie do euro niekoniecznie jest dla Polski najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy strefa chwieje się na prawo i lewo i nie wiadomo, czy w perspektywie kilku najbliższych lat się po prostu nie rozpadnie. Jednak większość ekonomistów, jak i przedstawiciele naszych rodzimych przedsiębiorców uważają, że wejście do strefy euro jest dla naszego kraju korzystne z bardzo wielu powodów, wśród których wymieniane są stabilizacja naszej waluty, oszczędności związane z brakiem konieczności ciągłej wymiany złotówek na euro i odwrotnie, jak też większą przewidywalność w zakresie handlu zagranicznego, importu i eksportu. Jak na razie nasi rządzący nie wyznaczają żadnej daty ewentualnego wstąpienia naszego kraju do strefy walutowej euro.