Marketing globalny

Marketing międzynarodowy polega na traktowaniu każdego kraju jako odrębnego rynku krajowego. Do każdego z takich rynków firma dopasowuje oddzielną strategię marketingową i opracowuje oddzielny marketing-mix, wychodząc z założenia, że konsumenci w każdym kraju różnią się od siebie. Podobieństwa między rynkami poszczególnych krajów nie są wykorzystywane w strategiach działania. Taka strategia działania nazywana jest strategią adaptacji. Działalność w poszczególnych krajach organizowana jest przez zakładane tam filie, które są powiązane tylko i wyłącznie z macierzystym przedsiębiorstwem. Nie ma natomiast żadnych powiązań pomiędzy różnymi filiami. Marketing globalny jest stosowany przez firmy, których działalność dotyczy nie poszczególnych krajów, ale całego świata. Powstanie marketingu globalnego wiąże się z globalizacją zachowań nabywców. Stosują go tzw. firmy globalne. Przyjmują one zasadę, że wszyscy nabywcy tego samego produktu na całym świecie są bardzo podobni. W związku z tym firmy globalne opracowują jedną strategię marketingową dla wszystkich rynków. Stosują wtedy tzw. strategię standaryzacji. Marketing globalny jest charakterystyczny dla największych światowych koncernów. Przykładami takich firm są Coca Cola, Pepsico, Kodak, McDonald’s. Rozwijają one działalność na całym świecie, oferując wszędzie takie same, powszechnie znane produkty.