Marketing społeczny

Rozwój rynku, pojawianie się barier popytowych wywołane wzrostem konkurencji oraz wzrost świadomości konsumentów prowadzą do poszukiwania nowych celów istnienia firm i ich strategii marketingowych. Nadrzędnym celem działania wielu firm staje się posiadanie lojalnych nabywców. Aby ich pozyskać, nie wystarczają już tradycyjne narzędzia marketingu, stosowane intensywnie przez liczne podmioty. Przedsiębiorstwa zaczynaj ą szukać nowych sposobów oddziaływania na nabywców. Ciągle śledzą zachowania nabywców, dostrzegaj ą zachodzące zmiany i szybko się do tych zmian dostosowują. Jedną z takich zmian jest oczekiwanie, że przedsiębiorstwa zaangażują się w sprawy społeczne, czyli będą stosować marketing społeczny. Marketing społeczny polega na uwzględnianiu w działalności gospodarczej problemów społecznych i zaangażowaniu się w ich rozwiązywanie. Przygotowując działania marketingowe, bierze się pod uwagę nie tylko dążenie do osiągania własnych celów (związanych z zyskiem i zaspokojeniem potrzeb konsumentów), ale także uwzględnia się działania ogólnospołeczne. Każda firma, nawet najmniejsza, ma możliwość wykorzystania marketingu społecznego. Niewiele z nich korzysta jednak z niego. Najczęściej są to największe firmy globalne (ogólnoświatowe), które jako pierwsze dostrzegły korzyści z tym związane.