Strona główna Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków dotyczących organizacji w 2012r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu - informacje

 

Szanowni Państwo !


Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków dotyczących organizacji w 2012r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności dotyczących:

 

   - organizacji stażu dla osób bezrobotnych,

   - refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

   - przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

   - organizacji szkoleń,


zostanie ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych na aktywne formy łagodzenia bezrobocia na 2012r.

 

O terminach składania wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie poinformuje Państwa w odrębnych komunikatach.

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.pupjedrzejow.pl w celu uzyskania aktualnych informacji o środkach Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim w 2012 roku oraz o terminach składania wniosków.