Strona główna Projekty EFS Działanie 6.2 "Własna firma ja też potrafię"

Działanie 6.2 "Własna firma ja też potrafię"

 

baner lewa strona Logo Kapitał Ludzki środek logo PUP Jędrzejów i prawa strona logoUnii Europejskiej

 

Ogłoszenie o naborze


Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zaprasza do udziału w projekcie


„Własna firma – ja też potrafię”


realizowanym w ramach Priorytetu VI, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.


Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach:
I edycja – rozpoczęcie w miesiącach lipiec 2012r. – wrzesień 2013r. udział weźmie 12 osób (K-7 i M-5)
II edycja – rozpoczęcie w miesiącach październik 2013r.– luty 2014r.
udział weźmie 10 osób (K-6 i M-4)


W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostaną objęte formami wsparcia, które ułatwią podjęcie działalności gospodarczej:


  • doradztwo z zakresu prowadzenia firmy (max 25 osób: I edycja–12 osób, II edycja - 10 osób)
  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (max 25 osób: I edycja–12 osób, II edycja -10 osób)
  • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 20 400,00 zł (max 15 osób: I edycja - 9 osób, II edycja - 6 osób).


Przyznane bezrobotnemu środki finansowe stanowić będą nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik projektu ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych.


Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro), tel. 41 386-38-93 wew.209 lub 41 386-54-92 wew. 209 lub na stronie www.pupjedrzejow.pl w dziale „Urząd – Projekty EFS”.


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 01 października 2013r. do 17 lutego 2014r.


Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.pupjedrzejow.pl w dziale Urząd – Projekty EFS/Działanie 6.2 „Własna firma – ja też potrafię” lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro).

                                                                     Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie
                                                                                             Maciej Tomczyk
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   Powiatowego Urzędu Pracy

 

logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

 

„Własna firma – ja też potrafię” wykonanie PDF 285KB

 

 

 

Poniżej zamieszczamy formularze rekrutacyjne do udziału w Projekcie
Załączniki
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Biznesplan (plik DOC 473KB)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Kryteria oceny biznesplanu (plik DOC 433KB)

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Wniosek o przyznanie środków (plik DOC 382KB)


Załącznik nr 1 do wniosku Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej (plik DOC 291KB)


Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie (plik DOC 381KB)


Załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie dot. zwrotu podatku VAT (plikw DOC 374KB)


Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosk (plik DOC 387KB)


Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (plik DOC 422KB)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie (plik DOC 217KB)

 

Załącznik nr 5 do regulaminu Umowa (plik DOC 422KB)


Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach przyznanego wsparcia finansowego (plik DOC 374KB)

 

Załącznik nr 2 do umowy Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz wkładu własnego (plik DOC 301KB)

 

Lista podstawowa kobiet zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię"

 

Lista podstawowa mężczyzn zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię"

 

Lista podstawowa kobiet do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista rezerwowa kobiet do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista podstawowa mężczyzn do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista rezerwowa mężczyzn do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista kandydatów/kandydatek spełniających kryteria formlne do projektu "Własna firma - ja też potrafię" 18.02.2014

 

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" 26.02.2014

 

Lista podstawowa kobiet, których biznes plany zostały zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu "Własna firma - ja też potrafię" Edycja II 05.05.2014 (plik PDF 140KB)

 

Lista podstawowa mężczyzn, których biznes plany zostały zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu "Własna firma - ja też potrafię" Edycja II 05.05.2014 (plik PDF 140KB)

 
 

 Plakat Własna firma ja też potrafię