PUP Jędrzejów PUP Jędrzejów PUP Jędrzejów
Strona główna Projekty EFS Działanie 6.2 "Własna firma ja też potrafię"

Działanie 6.2 "Własna firma ja też potrafię"

 

baner lewa strona Logo Kapitał Ludzki środek logo PUP Jędrzejów i prawa strona logoUnii Europejskiej

 

Ogłoszenie o naborze


Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zaprasza do udziału w projekcie


„Własna firma – ja też potrafię”


realizowanym w ramach Priorytetu VI, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.


Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach:
I edycja – rozpoczęcie w miesiącach lipiec 2012r. – wrzesień 2013r. udział weźmie 12 osób (K-7 i M-5)
II edycja – rozpoczęcie w miesiącach październik 2013r.– luty 2014r.
udział weźmie 10 osób (K-6 i M-4)


W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostaną objęte formami wsparcia, które ułatwią podjęcie działalności gospodarczej:


  • doradztwo z zakresu prowadzenia firmy (max 25 osób: I edycja–12 osób, II edycja - 10 osób)
  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (max 25 osób: I edycja–12 osób, II edycja -10 osób)
  • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 20 400,00 zł (max 15 osób: I edycja - 9 osób, II edycja - 6 osób).


Przyznane bezrobotnemu środki finansowe stanowić będą nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik projektu ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych.


Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro), tel. 41 386-38-93 wew.209 lub 41 386-54-92 wew. 209 lub na stronie www.pupjedrzejow.pl w dziale „Urząd – Projekty EFS”.


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 01 października 2013r. do 17 lutego 2014r.


Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.pupjedrzejow.pl w dziale Urząd – Projekty EFS/Działanie 6.2 „Własna firma – ja też potrafię” lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie – Biuro Projektu pokój nr 209 (II piętro).

                                                                     Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie
                                                                                             Maciej Tomczyk
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   Powiatowego Urzędu Pracy

 

logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

 

„Własna firma – ja też potrafię” wykonanie PDF 285KB

 

 

 

Poniżej zamieszczamy formularze rekrutacyjne do udziału w Projekcie
Załączniki
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Biznesplan (plik DOC 473KB)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Kryteria oceny biznesplanu (plik DOC 433KB)

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Wniosek o przyznanie środków (plik DOC 382KB)


Załącznik nr 1 do wniosku Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej (plik DOC 291KB)


Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie (plik DOC 381KB)


Załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie dot. zwrotu podatku VAT (plikw DOC 374KB)


Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosk (plik DOC 387KB)


Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (plik DOC 422KB)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie (plik DOC 217KB)

 

Załącznik nr 5 do regulaminu Umowa (plik DOC 422KB)


Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach przyznanego wsparcia finansowego (plik DOC 374KB)

 

Załącznik nr 2 do umowy Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz wkładu własnego (plik DOC 301KB)

 

Lista podstawowa kobiet zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię"

 

Lista podstawowa mężczyzn zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię"

 

Lista podstawowa kobiet do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista rezerwowa kobiet do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista podstawowa mężczyzn do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista rezerwowa mężczyzn do otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" - 24.10.2013

 

Lista kandydatów/kandydatek spełniających kryteria formlne do projektu "Własna firma - ja też potrafię" 18.02.2014

 

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Własna firma - ja też potrafię" 26.02.2014

 

Lista podstawowa kobiet, których biznes plany zostały zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu "Własna firma - ja też potrafię" Edycja II 05.05.2014 (plik PDF 140KB)

 

Lista podstawowa mężczyzn, których biznes plany zostały zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu "Własna firma - ja też potrafię" Edycja II 05.05.2014 (plik PDF 140KB)

 
 

 Plakat Własna firma ja też potrafię