Strona główna Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

 

UWAGA!
Informujemy, że zmiana treści poniższych dokumentów może spowodować ich późniejsze odrzucenie.

 

 

 

OFERTY PRACY

 

Nazwa pliku / opis

 ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY (plik DOC 56KB)
W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - /DZ.U. Nr 177 poz. 1193 z dnia 28 września 2010r./ - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że od dnia 29 grudnia 2010r.- ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY W DANYM POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JEST DOKONYWANE PRZEZ PRACODAWCĘ PISEMNIE

Załącznik nr 1 do zgłoszenia krajowej oferty pracy (plik DOC 40KB)

(wypełniany w przypadku zainteresowania upowszechnieniem krajowej oferty pracy w wybranych państwach EOG)

 Klasyfikacja zawodów i specjalności - wyszukiwarka Publiczne Służby Zatrudnienia

 

 

 

 

PRACE INTERWENCYJNE

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych 2016r. (plik DOC 76KB)

 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych 2016r. POWER

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę (plik PDF 38KB)

 

 

 

 

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA SKIEROWNAYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o zawarcie umowy o refundację częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (plik DOC 104KB)

  WNIOSEK o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na podstawie zawartej umowy. (plik DOC 49KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy - załącznik do wniosku (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (plik PDF 296KB)

 

 

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA

STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie (plik PDF 394KB)

 WNIOSEK o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dotyczy: podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły) (plik DOC 186KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy - załącznik do wniosku (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 ROZLICZENIE przyznanej z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (plik DOC 71KB)

 

 

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA

STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POW. JĘDRZEJOWSKIM (II)" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie (plik PDF 394KB)

 WNIOSEK o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dotyczy: podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły) (plik DOC 535KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy - załącznik do wniosku (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 ROZLICZENIE przyznanej z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (plik DOC 71KB)

 

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POW. JĘDRZEJOWSKIM (II)" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanej z podjęciem tej działalności (plik PDF 377KB)

 WNIOSEK o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotyczy bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS) RPO - (plik DOC 503KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 ROZLICZENIE otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej (plik DOC 80KB)

 

 

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM (II)" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 (PO WER)

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanej z podjęciem tej działalności (plik PDF 377KB)

 WNIOSEK o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotyczy bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS) POWER - (plik DOC 570KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 ROZLICZENIE otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej (plik DOC 80KB)

 

 

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanej z podjęciem tej działalności (plik PDF 377KB)

 WNIOSEK o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotyczy bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS) (plik DOC 156KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 ROZLICZENIE otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej (plik DOC 80KB)

 

 

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Nazwa pliku / opis

 INFORMACJA jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (w przygotowaniu)

 KRYTERIA przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej (plik PDF 368KB)

 WNIOSEK o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie nowej spółdzielni socjalnej (dotyczy bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS) (plik DOC 188KB)

 

 

 

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

  

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA przyznawania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejscowości, w której odbywa u pracodawcy staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zwrotu kosztów przejazdu poniesionych przez skierowaną osobę uprawnioną do szkolenia (plik PDF 180KB).

 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu na staż/przygotowanie zawodowe dorosłych (plik DOC 38KB)

 ROZLICZENIE faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejscowości, w której odbywa się staż / przygotowanie zawodowe (plik DOC 82KB)

 ZESTAWIENIE biletów jednorazowych (plik DOC 86KB)

 OŚWIADCZENIE dla osób użyczających samochód (plik DOC 66KB)

 OŚWIADCZENIE dla osób dojeżdżających samochodem własnym / użyczonym (plik DOC 14KB)

 WNIOSEK - Rozliczenie kosztów przejazdu na szkolenie (plik DOC 220KB)

 OŚWIADCZENIE (plik DOC 68KB)

 CENY BILETÓW (plik PDF 791KB)

 

 

 

SZKOLENIA

 

Nazwa pliku / opis

 Wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym (plik PDF 132KB)

 Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/licencji (plik PDF 108KB)

 Przyrzeczenie zatrudnienia (plik PDF 121KB)

 Program szkolenia (plik DOC 43KB)

 

 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

Nazwa pliku / opis

 Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (plik PDF 385KB) (plik DOC 239KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (plik PDF 38KB)

 Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. (plik DOC 188KB)

 Barometr zawodów 2016 (plik PDF 323KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 

 

 

BON SZKOLENIOWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia (plik PDF 378KB)

 Przyrzeczenie zatrudnienia (plik PDF 121KB)

 Program szkolenia (plik DOC 43KB)

 Informacja dotycząca przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (plik PDF 154KB)

 

 

  

STAŻ

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - powyżej 50 roku życia

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - Fundusz Pracy (plik DOC 65KB)

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych POWER
 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych RPOWŚ
 ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY (plik DOC 56KB)
 Klasyfikacja zawodów i specjalności - wyszukiwarka Publiczne Służby Zatrudnienia
 Lista obecności stażysty POWER - (plik PDF 311KB)
 Lista obecności stażysty FUNDUSZ PRACY - (plik PDF 232KB)
 Lista obecności stażysty RPOWŚ - (plik PDF 338KB)

 

 

 

 

BON STAŻOWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (plik DOC 112KB)

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu stażowego (plik DOC 88KB)

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu stażowego POWER

 WNIOSEK o wypłatę premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego (plik DOC 110KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (plik PDF 38KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie bonu stażowego bezrobotnemu do 30 roku życia (plik PDF 249KB)

 Lista obecności stażysty - algorytm (plik PDF 152KB)

 Lista obecności stażysty - EFS (plik PDF 168KB)

 

 

 

 

STAŻ - "JUNIOR"

UWAGA - realizacja programu zakończona

 

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób objętych programem "Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 INFORMACJA o programie aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych zarejestrowanych  w PUP Jędrzejów

 

 

 

BON NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (plik DOC 120KB)

 DEKLARACJA pracodawcy o zamiarze zatrudnienia / powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej (plik DOC 103KB)

 DEKLARACJA osoby bezrobotnej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (plik DOC 110KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania i realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie bonu na zasiedlenie bezrobotnemu do 30 roku życia (plik PDF 191KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (plik XLS 148KB)

 OŚWIADCZENIE (plik DOC 61KB)

 

 

 

 

BON NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA - POWER

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - POWER (plik DOC 460KB)

 DEKLARACJA pracodawcy o zamiarze zatrudnienia / powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej - POWER (plik DOC 455KB)

 DEKLARACJA osoby bezrobotnej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej - POWER (plik DOC 450KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania i realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie bonu na zasiedlenie bezrobotnemu do 30 roku życia (plik PDF 191KB)

 

 

 

 

BON ZATRUDNIENIOWY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (plik DOC 245KB)

 WNIOSEK o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy
(plik DOC 111KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania i realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie bonu zatrudnieniowego bezrobotnemu do 30 roku życia (plik PDF 214KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 

 

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA BEZROBOTNEGO PO 50 ROKU ŻYCIA

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego po 50 roku życia (plik DOC 94KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (plik PDF 248KB)

 

 

 

 

REFUNDACJA SKŁADEK ZUS ZA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PODEJMUJĄCYCH ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o refundację kosztów składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia (plik DOC 98KB)

 Zgłoszenie krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 INFORMACJA dotycząca przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (plik PDF 248KB)

 

 


DODATKI AKTYWIZACYJNE

 

Nazwa pliku / opis

  Kryteria przyznawania dodatku aktywizacyjnego przez PUP w Jędrzejowie (plik PDF 220KB)

 WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (plik DOC 106KB)

 

 

 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW

 

Nazwa pliku / opis

 OŚWIADCZENIE o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Armenii, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (plik DOC 43KB)

 POUCZENIE dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi i wybrane sekcje polskiej klasyfikacji działalności (plik DOC 44KB)

 

 

 

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

  ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez PUP Jędrzejów (plik PDF 131KB)

 WNIOSEK Wn - O osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (plik PDF 975KB)

 ZAŁĄCZNIKI do wniosku Wn - O (plik DOC 220KB)

FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 

 

 

ŚRODKI NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Nazwa pliku / opis

 KRYTERIA zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON przez PUP Jędrzejów (plik PDF 151KB)

 WNIOSEK Wn - W o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cześć 1 (plik PDF 1,2MB)

 WNIOSEK Wn - W o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cześć 2 (plik PDF 550KB)

 ZGŁOSZENIE krajowej oferty pracy (plik DOC 56KB)

 ZAŁĄCZNIKI do wniosku Wn - W (plik PDF 493KB)

 
  FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik ZIP 60KB)

 

 

 

  

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

Nazwa pliku / opis

 WNIOSEK o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (plik DOC 51KB)

 Ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych (plik DOC 40KB)