Podstawowe działy ekonomii

W obrębie ekonomii można bez problemu wymienić dwie najważniejsze dziedziny, są nimi mianowicie makroekonomia i mikroekonomia. Różnic pomiędzy nimi należy upatrywać w zakresie ich działania. Makroekonomia obejmuje pop prostu bardziej generalne spektrum gospodarki, zajmuje się takimi ogólnymi zjawiskami, jak bezrobocie, bilans płatniczy, dysponowanie finansów publicznych, czy obliczanie poziomu stopy inflacji. Makroekonomia może także analizować decyzje podejmowane przez największe instytucje finansowe w kraju, jak na przykład radę polityki pieniężnej. Makroekonomia jest nauką opierającą się w swoich obliczeniach o metody głównie matematyczne. Ekonomia bez dorobku matematyki byłaby mało przydatna. Dlatego wszystkie osoby, które chcą zająć się ekonomią powinny przede wszystkim przyswoić sobie najważniejsze matematyczne techniki obliczeniowe. Prognozy makroekonomiczne są na tyle skuteczne, na ile dokładne i precyzyjne są otrzymane dane. Dlatego bardzo ważne jest w tej dziedzinie umiejętne selekcjonowanie docierających z rynku ekonomicznego wiadomości i statystyk. Z kolei mikroekonomia działa w pomniejszonej skali. Ich badania obejmują pojedyncze działalności gospodarcze, czy motywacje konsumentów przy zakupie danych dóbr czy usług. Mikroekonomia może zajmować się również określoną branżą w gospodarce.