Popyt

Popyt doskonale nieelastyczny, czyli sztywny (E = 0) dotyczy produktów nie mających na rynku substytutów lub które są niezbędne do życia nabywcy (np. sól, niektóre leki, energia elektryczna, gaz). W przypadku wprowadzania na rynek nowego produktu bardziej przydatne w ustalaniu cen stają się dwie inne metody: dynamiczna analiza progu opłacalności oraz popyt-minus. W pierwszej, zwanej dynamiczną analizą progu opłacalności bada się różne poziomy ceny oraz wielkość sprzedaży przy każdym z tych poziomów. Wykorzystuje się do tego badania marketingowe związane z akceptacją ceny, przeprowadzane wśród potencjalnych nabywców. Na tej podstawie określa się możliwy do osiągnięcia zysk, który stanowi kryterium wyboru jednego poziomu ceny. Metoda ta pozwala na wybranie takiej ceny, która zapewnia największy zysk, choć niekoniecznie największą sprzedaż. Dynamiczna analiza progu opłacalności służy do wyboru jednej spośród kilku możliwych cen. Sposoby interpretacji wyników dynamicznej analizy progu opłacalności prezentuje poniższy przykład. Na podstawie danych można zauważyć, że jedynie trzy pierwsze propozycje cenowe mogą w realnych warunkach rynkowych przynieść firmie zysk (prognozowana sprzedaż jest większa od progu opłacalności), przy czym optymalną ceną w opisanej sytuacji jest cena 45 zł (zysk osiąga najwyższą wartość).