Produkty opłacalne

Produkty, które na podstawie analizy ekonomicznej zostały uznane za opłacalne, zostają skierowane do realizacji. Na początku ma miejsce opracowanie prototypów, które przechodzą testowanie na rynku. Prototypy mają postać gotowych produktów, wyposażonych już w opakowanie i nazwę. Często testowanie polega na wprowadzeniu produktu na rynek próbny (np. na terenie jednego miasta). W wyniku testowania zbiera się opinie użytkowników i wprowadza ostatnie zmiany (np. dotyczące opakowania). Ponieważ testy na rynku ujawniaj ą zamierzenia firmy konkurentom, często testowanie przeprowadzane jest w formie testów audytoryjnych. Po pomyślnych wynikach testów, ewentualnie wprowadzeniu drobnych modyfikacji, produkt jest kierowany do produkcji, a następnie wprowadzany na rynek. Etap ten jest najbardziej kosztowny. Dotyczy lansowania produktu, obejmującego stosowanie różnorodnych działań marketingowych. Ich celem jest wzbudzenie zainteresowania nabywców oraz nakłanianie ich do zakupu i wypróbowania produktu. Podstawową rolę odgrywa tu odpowiednia dystrybucja, umożliwiająca nabywcom zetknięcie się z produktem oraz promocja (promocje cenowe, reklama). Nie wszystkie nowe produkty osiągają sukces rynkowy. Wiele z nich szybko znika z rynku, ponieważ nie są akceptowane przez nabywców.