Reakcja gospodarstwa rolnego

Reakcja gospodarstwa rolnego na bodźce płynące z rynku lub z określonej polityki państwa jest odmienna od zachowań typowego przedsiębiorstwa. Ma ono bowiem do czynienia ze szczególnym czynnikiem produkcji, jakim jest ziemia. Ten podstawowy czynnik produkcji powoduje, że bardziej wydłużona jest reakcja producenta rolnego na sygnały płynące z rynku ze względu na silny wpływ warunków przyrodniczo-biologicznych wydłużających cykl produkcyjny. W małych gospodarstwach rolnych istotną rolę odgrywa tradycja w sposobach uprawiania ziemi i mniejsza jest ich podatność na postęp agrotechniczny niż gospodarstw farmerskich. Gospodarstwa rolne wywierają istotny wpływ nie tylko na podaż produktów rolnych i artykułów żywnościowych, ale także na popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytkowania oraz na dobra inwestycyjne. Odgrywają one ważną rolę w gromadzeniu oszczędności oraz w kształtowaniu wpływów podatkowych do budżetu państwa. W ten sposób stają się one ważnym uczestnikiem rynku konsumpcyjnego oraz rynku kapitałowego. Typ małego gospodarstwa rolnego staje się coraz bardziej przeżytkiem. Nie ma ono perspektyw rozwojowych w Polsce i wcześniej czy później będzie zastąpione przez większe gospodarstwa farmerskie o powierzchni przekraczającej 15 ha. Takie gospodarstwo dysponuje większymi możliwościami stosowania nowoczesnej agrotechniki.