Rodzaje kursów walut

Rodzaje kursów walut

Kurs walut powszechnie znany jest jako bankowy przelicznik złotówki na inne waluty wymienialne, począwszy od euro, przez dolary, funty i inne pieniądze państw, do których udaje się z turystyczną wizytą lub w celu zawarcia jakiejś znaczącej transakcji. To w miarę oczywiste pojęcie nie jest jednak jednoznaczne i może posiadać wiele różnych form uzależnionych od tego, kto je stosuje i w jakim celu. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym w gospodarce jest kurs wolnorynkowy. Jego wysokość wynika z prostego popytu i podaży, które warunkują cenę każdego produktu schodzącego z zakładowych taśm. Im większe zapotrzebowanie na daną walutę, tym wyższa jej cena, czyli kurs walutowy. Poza kursem wolnorynkowym funkcjonuje też kurs czarnorynkowy wynikający z obrotów walutą na nielegalnych rynkach kupna i sprzedaży walut, tworzonych w sytuacji, kiedy oficjalny kurs bankowy bywa nieadekwatny do rzeczywistości. Jeszcze inna formą jest elastyczny kurs walutowy ustalany przez popyt, podaż walut, ale również pod wpływem celowych manipulacji władz. Manipulacje są dokonywane w celu ochrony gospodarki kraju, ale jednocześnie nie zawsze korzystne dla zagranicznych kontrahentów. Przeciwieństwem płynnego jest sztywny kurs utrzymywany na konkretnym poziomie pomimo potrzeby jego zmiany. Kurs walutowy może tez być jednolity i zmienny, stały i dualny.