Rozkwit amerykańskiej wiedzy

Patrząc na rozkwit w najbardziej rozwiniętym kraju gospodarczym świata, jakim bez wątpienia przez długi czas było państwo USA, można zauważyć, że razem z pojawieniem się finansowego dobrobytu, nauki różnej maści zaczęły przyglądać się funkcjonowaniu rynków a także sposobom wpływania na nie. I tak to właśnie w USA w latach 1980-2000 można było zauważyć najwięcej przełomowych koncepcji zarówno w kwestii zarządzania dużym biznesem, jak i jego marketingowej strony. Reklama i promocja od zawsze w USA wiodła prym i w Europie reklamodawcy przeważnie nadganiają zaległości po tym, co w USA zostało już wprowadzone. Jednak to te dwie dekady stanowią okres największego rozkwitu i rozwoju reklamy, także ze względu na dopuszczenie do badań wielu specjalistów, także neurologów i psychologów. Liczne badania pokazały, w jak zaskakujący sposób można wykorzystać specyficzne problemy i zalety mózgu ludzkiego, do lepszego przekazywanie informacji i zachęcania tegoż człowieka do kupna danego produktu. Reklama i marketing to dzisiaj w każdym regionie i kraju zupełnie inny język i sposób pokazywania obrazów. Aktualnie nowe stulecie w pełni korzysta z danych zebranych w licznych eksperymentach a biznes nie jest w stanie w ogóle wyobrazić sobie funkcjonowania na skalę globalną bez wykorzystania telewizji czy prasy.