Usługi rachunkowe Warszawa

biuro księgowe warszawa

Prowadząc spółkę prawa handlowego konieczne jest korzystanie z profesjonalnych usług księgowych. Prowadzenie ksiąg rozrachunkowych wymaga wprawy i dużej wiedzy, dlatego powierza się je specjalistom z zakresu rachunkowości. Biuro księgowe Warszawa oferuje usługi z zakresu rozliczania przedsiębiorców, zarówno tych korzystających z karty podatkowej, ryczałtu, czy ksiąg przychodów i rozchodów. Ponadto rozlicza także podatek VAT pracowników. Usługi rachunkowe Warszawa to także kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników, przygotowywanie dokumentów zatrudnieniowych oraz zgłaszanie pracowników do ZUS i US. Dodatkowo Biuro księgowe Warszawa przygotowuje sprawozdania roczne zarówno dla klientów, jak i na życzenie dla US i ZUS. Reprezentuje swoich klientów w kontaktach i korespondencji z US i ZUS. Przygotowuje także raporty dla GUS. W przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy reprezentuje swojego klienta, dla którego dokonuje wszystkich rozliczeń. Do kompetencji biura księgowego należy także sporządzanie listy płac i rozliczanie umów cywilno-prawnych. Przedsiębiorca może liczyć na doradztwo w zakresie prawa podatkowego. Pracują w nim najlepsi specjaliści z zakresu księgowości.