Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to rodzaj spółki stworzonej ze spółki komandytowej i spółki zoo. Jedna ze spółek jest w niej komplementariuszem, odpowiadając za wszystkie umowy i podpisując je. Spółka z o. o. wnosząc kapitał staje się stroną dominującą w spółce. Komandytowa zyskuje na prestiżu, a także nie musi wnosić własnych środków. Niemniej jednak komplementariusz odpowiada za spółkę do wysokości wniesionego wkładu, czyli tzw. kwoty odpowiedzialności. Spółka komandytowa odpowiada finansowo w przypadku większych długów spółki, dlatego wejście w nią jest dla niej jednocześnie szansą ale także sporym ryzykiem, w przypadku niepowodzenia. Można więc powiedzieć, że większa spółka udzielając swojego wsparcia finansowego zabezpiecza swoje interesy, gdyż owszem może stracić, jednak tylko środki wniesione jako wkład. Taka spółka podobnie jak inne spółki prawa handlowego rozlicza się za pomocą ksiąg rozrachunkowych. Ich prowadzenie dla laików jest niemożliwe, dlatego należy powierzyć je profesjonalnej firmie zajmującej się rozliczeniem dużych spółek. Niewielki błąd w rozliczeniach może spowodować duże straty, dlatego warto wybrać firmę o dużej renomie na rynku.