Spółki akcyjne

Wielkie spółki akcyjne – korporacje – są zarządzane przez zespoły naukowców, inżynierów, organizatorów sprzedaży, reklamy i marketingu, prawników, koordynatorów i dyrektorów różnych pionów. Ten cały zespół wybitnych fachowców – zwany technostrukturą korporacji -jest mózgiem kierującym spółką, reprezentującym jej bieżące i długofalowe interesy. Nowoczesna technologia i produkcja na wielką skalę wymagają wyspecjalizowanej wiedzy i kolektywnego podejmowania decyzji mających charakter wysoce autorytatywny. Siła wielkich korporacji wyraża się w tym, że wywierają one decydujący wpływ na cały system gospodarczy kraju, a nawet na politykę rządu. Manipulują one rozmiarami produkcji i wysokością cen, a także w dużym stopniu kształtują upodobania konsumenta i rynek nie ma tu takiego wpływu, jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłaceniu jego części akcjonariuszom w formie dywidendy, która staje się indywidualnym dochodem podlegającym opodatkowaniu. Wszystkie spółki akcyjne są zobowiązane informować swoich akcjonariuszy o aktualnym stanie firmy. Do publicznej wiadomości podawany jest bilans spółki, rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem zarządu. Każdy z akcjonariuszy ma pełne prawo do indywidualnej kontroli rachunkowości spółki.