Walka o lepsze jutro

Większość krajów demokracji liberalnych ma dzisiaj spore problemy z odnalezieniem się w całkowicie nowej dla nich sytuacji, jaką jest niewątpliwie szalejąca wszędzie recesja. Z tego względu w krajach tych coraz częściej do głosu dochodzi niezadowolone społeczeństwo, dla którego kryzys finansowy jest wynikiem nieodpowiedzialności polityków i bardzo złej polityki postępowania wobec korporacji czy wielkich banków. Niestety politycy powinni dbać o sprawiedliwy rozwój gospodarki, czyli taki postęp ekonomiczny kraju, który nie będzie w stał w jednoczesnej sprzeczności z interesem najważniejszych grup społecznych. Tu natomiast najważniejsi powinni być dla polityków ci, którzy przez długie lata nie byli w stanie samodzielnie poradzić sobie podczas gdy ci najbardziej uprzywilejowani zarabiali miliony. Niestety politycy w większości tych krajów postanowili z czasem, że o wiele bardziej wartościowe jest sprzyjanie wielkiemu biznesowi i dlatego dzisiaj zarówno media jak i opinia publiczna stroją na straży twierdzenia, że politycy przez długie lata załatwiali prawo przychylne pracodawcom a nie pracownikom, że dla przyciągnięcia zagranicznych inwestycji gotowych było się praktycznie znieść opodatkowanie dla inwestora. Dziś nie płaci on nic a zarabia na obywatelach danego regionu bardzo duże pieniądze.