Walutowa platforma transakcyjna

Walutowa platforma transakcyjna

Terminologia związana z rynkiem finansowym bywa bardzo skomplikowana i często trudna do zrozumienia. Jednym z takich nie do końca rozumianych terminów jest walutowa platforma transakcyjna. Planując inwestowanie na giełdzie czy lokowanie pieniędzy w obligacjach warto przynajmniej w zakresie podstawowym poznać terminologię i prawa rządzące rynkiem, aby mieć pewność, że twój finansowy doradca nie wyciąga dla siebie zbyt dużych korzyści, albo nie umie inwestować narażając klienta na straty. Walutowa platforma transakcyjna, to jedno z pojęć do poznania. Przez pojęcie platformy rozumie się internetowe narzędzie umożliwiające wykonywanie konkretnych operacji. Platforma transakcyjna określana jest, jako B2B, co z pewnością nasuwa skojarzenie z popularną wśród internautów P2P wykorzystywaną do bezpośredniego komunikowania się dwóch użytkowników. Walutowa platforma transakcyjna składa się z wielu modułów, odpowiadających określone profile działań. Jednym z nich jest moduł transakcyjny. Pozostałe to np. obieg zamówień, ocena, kwalifikacje czy powiadomienia składające się na cały system związany z zawieraniem transakcji finansowej. Korzystając z walutowej platformy transakcyjnej można dokonywać operacji za pośrednictwem komputera bez wychodzenia z domu czy firmy. Oszczędzać znaczną ilość czasu, ale również wiele czynności, które program wykonuje automatycznie.