Akcje na okaziciela

Akcje na okaziciela

Oprócz akcji imiennych istnieje jeszcze około dziesięciu rodzajów papierów wartościowych. Dzisiaj zainteresowałem się akcjami wystawionymi na okaziciela i postanowiłem przybliżyć Wam ten temat. Jeżeli chodzi o akcje wystawione na okaziciela to są to dokumenty, z których korzystać może każdy, kto aktualnie jest w ich posiadaniu. Wystarczy mieć w ręku tego typu akcje i już można dokonywać transakcji lub innych czynności prawnych. Jeżeli taka osoba chciałaby dokonać pełnej wpłaty ot musi być ona zaznaczona w księdze akcyjnej i dokładnie opisana. Potem wystawia się takiemu człowiekowi dowód posiadania tymczasowej akcji imiennej. Akcjonariusz posiadający dokument wystawiony na okaziciela ma prawo zażądać emitującego, aby zamienił on formę akcji na dokumenty imienin. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie zakazuje tego regulamin lub statut. Tak, więc tego typu akcje są dużo wygodniejsze niż imienne, ale niosą ze sobą duże ryzyko. W przypadku kradzieży lub zagubienia każda osoba, która dostanie je w swoje ręce może wykorzystać je do swoich celów. Cele te nie zawsze muszą być zgodne z prawem i etyką. Możliwa, więc jest sytuacja, w której po zgubieniu wartościowych akcji ktoś, kto je znalazł idzie je spieniężyć. Nie ma w tym żadnego problemu, ponieważ nie musi on posiadać nawet przy sobie dowodu osobistego. Wystarczy dokument akcji. Jest to bardzo niebezpieczna w tych czasach sytuacja, ale niestety powszechna. Dlatego, jeżeli macie tego typu akcji to powinniście trzymać je w bardzo bezpiecznym miejscu z dala od ludzkich rąk i oczu. Niestety, jeśli chodzi o fortuny to nie należy nikomu ufać.