Akcje

Nabywcy akcji nazywają się akcjonariuszami, którzy uzyskują prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, wybierania władz spółki, decydowania o podziale zysku oraz uczestnictwa w zyskach spółki w postaci dywidendy. Prawo głosu kształtuje się proporcjonalnie do posiadanych akcji. Stosowana jest zasada: jedna akcja równa się jednemu głosowi. Jeśli założyciele spółki akcyjnej zatrzymują dla siebie 51% akcji, wówczas decydują o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem spółki. W praktyce wystarczy mieć 25-30% akcji, aby uzyskać tzw. pakiet kontrolny, przy założeniu, że pozostała liczba emitowanych akcji jest rozproszona miedzy dużą liczbę drobnych i średnich akcjonariuszy, którzy nie mogą wzajemnie uzgodnić swoich stanowisk bądź też nie przychodzą na walne zgromadzenia akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane są pakietem praw własności do kapitału korporacji, które uprawniają posiadacza do stałego udziału w zyskach (po opodatkowaniu) w postaci stałej dywidendy wypłacanej niezależnie od sytuacji finansowej firmy. Akcja uprzywilejowana może także zapewniać większą liczbę głosów niż tej samej wartości akcja zwykła i tym samym zapewniać jej posiadaczowi większy wpływ na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane należą zazwyczaj do założycieli spółki akcyjnej.