Analiza finansowa w firmie

Przynajmniej raz do roku w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości powinna być przeprowadzana analiza finansowa. Jest to w zasadzie narzędzie informacyjne na potrzeby wewnętrznych organów w firmie, jednak bardzo często jest potrzebna także zewnętrznym podmiotom, jak na przykład inwestorom zastanawiającym się nad ulokowaniem swojego kapitału w naszej działalności gospodarczej, czy też przy staraniach o kredyt inwestycyjny. Zapoznanie się przez stronę bankową z analizą finansową pozwala na zdecydowanie lepszą ocenę ryzyka udzielenia takiemu podmiotowi gospodarczemu kredytu. Analiza finansowa obejmuje w swoich ustaleniach wszystkie działania gospodarcze przeprowadzone w ostatnich miesiącach w naszej firmie. Wyniki sprzedaż, ilość trafionych decyzji biznesowych bardzo pomagają w utrzymaniu właściwego kursu, który przybliża nas do realizacji celów, które zostały wskazane w biznesplanie przedsiębiorstwa. Analiza finansowa informuje na przykład zarząd spółki w kwestiach skuteczności podjętych w ostatnim czasie decyzji biznesowych. Jeżeli w naszej firmie na stałe pracuje księgowy to można jemu zlecić to zadanie. W mikro przedsiębiorstwach najczęściej zleca się to zadanie zewnętrznym biuro finansowym. Analiza finansowa tylko wówczas będzie skuteczna, jeśli oprzemy ją na prawdziwych i aktualnych danych.