Cele w marketingu

Cel związany ze sprzedażą. Dotyczy osiągnięcia przez przedsiębiorstwo pożądanej wielkości sprzedaży, poprzez przyciągnięcie jak największej liczby nabywców. Cel stawiany przed sprzedażą wiąże się też z osiągnięciem określonego udziału w rynku. Cel związany z konkurencją. Cena jest jednym z możliwych narzędzi osiągnięcia przewagi nad konkurentami. Można to zrealizować dwoma drogami: poprzez konkurencję cenową lub poza cenową. W pierwszym przypadku wprowadzenie znacznych obniżek cen może doprowadzić do wojny cenowej. W drugim przypadku przedsiębiorstwa dążą do stabilizacji cen, a osiąganie przewagi odbywa się za pomocą innych narzędzi marketingu, takich jak cechy produktu, promocja, poziom obsługi. Cel informacyjny. Jest związany z wpływem ceny na podejmowanie decyzji przez uczestników rynku, zarówno producentów i sprzedawców, jak i konsumentów. Producenci, analizując poziom cen rynkowych i surowców podejmują decyzję o wytwarzaniu produktów. Sprzedawcy porównują ceny zakupu z możliwymi do uzyskania cenami sprzedaży. Konsumenci oceniają poziom cen rynkowych i wybierają na tej podstawie te produkty, których zakup przyniesie im największe zadowolenie.