Co zrobić by zostać doradcą inwestycyjnym

Co zrobić by zostać doradcą inwestycyjnym

Doradca inwestycyjny to bardzo ciężki i odpowiedzialny zawód. Nie dość, że jest pełen regulacji prawnych określających jasno, co może a czego powinien unikać idealny doradca inwestycyjny to jeszcze mamy do czynienia z bardzo hermetycznym środowiskiem. Istnieje kilka podstawowych wymagań, które trzeba spełnić, aby móc zostać doradcą inwestycyjnym. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest posiadanie pełni praw obywatelskich oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Bez tego kandydat na doradcę jest od razu spalony i nie ma, czego szukać w tym zawodzie. Oprócz tego każdy doradca, aby móc wykonywać zawód musi mieć przejrzystą przeszłość. Chodzi tu o to, że nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa finansowe. Jest to podstawowy warunek do ubiegania się o licencję. Doradca nie może również być skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu lub papierom wartościowym. Kolejną i chyba najważniejszą rzeczą w zostaniu doradcą inwestycyjnym jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Organizatorem takiego egzaminu jest Komisja Nadzoru Finansowego i to właśnie ona przyznaje kandydatom licencje oraz prawo do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. Są to podstawowe wymagania, które musi spełnić człowiek chcący zostać doradcą inwestycyjnym. Bez tego nie ma najmniejszych szans na otrzymanie licencji i rozpoczęcie pracy w zawodzie. Dlatego każdy, kto chciałby zostać tego typu doradcą musi być świadomy nałożonych na niego obowiązków.