Czy RPP obniży w tym roku stopy procentowe

W naszym kraju co miesiąc zbiera się na posiedzenie Rada Polityki Pieniężnej – jest to organ, który liczy 10 osób plus przewodniczący Rady, którym jest zawsze urzędujący prezes Narodowego Banku Polskiego – obecnie zasiada na tym stanowisku profesor Marek Belka. RPP układa pewnego rodzaju plany odnośnie naszej waluty, prognoz i trendów, również w gospodarce. Głównym jednak zadaniem Rady jest ustalanie stóp procentowych, obowiązujących w danym czasie, są one podstawa następnych operacji bankowych, oprocentowania kredytów, depozytów. Ostatnio RPP obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego, ekonomiści oczekiwani obniżki, z uwagi na fakt, że inflacja w naszym kraju obecnie bardzo zmalała, zaś gospodarka zaczęła się kurczyć. Obniżenie stóp procentowych owocuje miedzy innymi niższymi stopami procentowymi od udzielanych w naszym kraju kredytów, w tym również tych biznesowych, inwestycyjnych, a to oznacza większe możliwości inwestowania, a co za tym idzie – rozwoju całej gospodarki. Analitycy rynkowi zastanawiają się, czy w tym roku jest możliwe jeszcze jedno obniżenie stóp procentowych przez Radę, zdania w tej kwestii są podzielone. Obecnie podstawowe stopy procentowe w Polsce są najniższe od wielu lat – podstawowa stopa, tak zwana referencyjna, wynosi obecnie 3,25 punktu procentowego.