Czy silna złotówka sprzyja naszej gospodarce

Codziennie w różnych mediach w naszym kraju podawany jest kurs naszej rodzimej złotówki w stosunku do głównych waluta świata, wielu ludzi śledzi w napięciu kurs naszej waluty, zwłaszcza ci, którzy mają zobowiązania w obcej walucie, jak na przykład 700 tysięcy rodzin, które posiadają kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich czy chociażby importerzy i eksporterzy produkowanych w naszym kraju towarów. To kurs złotówki decyduje, jakie odsetki Polska jako państwo musi płacić za zaciągnięte długi, bowiem liczone one są w przeliczeniu na walutę amerykańska, to od kursu złotówki zależy, ile pieniędzy będziemy musieli wydać na wakacje w Europie, gdzie dominuje rozliczanie się w Euro czy w innych krajach świata, gdzie zazwyczaj waluta rozliczeniowa jest właśnie dolar USA. Jeżeli nasza złotówka jest silna, sprzyja to w pewnym sensie gospodarce, bowiem wtedy możemy mniej płacić za import surowców do produkcji, import różnych komponentów. Jednak w sytuacji eksporterów z naszego kraju towarów czy usług sytuacja jest zupełnie odwrotna – to słaba złotówka powoduje wówczas, że jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynkach światowych – nasze produkty są wówczas tańsze, a wiec wygrywają konkurencje z produktami innych państw, a to w dobie kryzysu światowego jest bardzo cenne, kiedy to o zakupach wielu towarów decyduje przede wszystkim ich niewygórowana cena, w połączeniu oczywiście z dobrą jakością.