Czy warto kupować spółki dla dywidendy?

Czy warto kupować spółki dla dywidendy?

O dywidendach mówi się, że są wyznacznikiem sytuacji spółki. Jeśli dana spółka rozwija się prawidłowo i generuje solidne zyski, to z zasady dzieli się nimi z akcjonariuszami. Dywidenda to po prostu wypłata zysków netto spółki przeznaczona do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. O wysokości dywidendy decyduje walne zgromadzenia akcjonariuszy, które na podstawie rocznego wyniku finansowego oraz opinii wystawionej przez biegłego rewidenta decyduje na co przeznaczyć zyski z ubiegłorocznej działalności. Polityka dywidendowa spółki mówi o jej nastawieniu co do dalszego rozwoju, inwestycji itp. Jeżeli spółka w poprzednim roku wygenerowała zysk to zazwyczaj chociaż w części dzieli się nim z akcjonariuszami choćby ze tego względu, aby uniknąć takich sytuacji jakie w roku bieżących zdarzyły się Telekomunikacji Polskiej. TP SA, będąca jedną z podstawowych spółek dywidendowych z indeksu WIG20, zdecydowała, że w wyniku trudnego ubiegłego roku, wysokiej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, znacznego obniżenia marż a przez to i zysków, znacznie obniży wysokość dywidendy za rok ubiegły. Spotkało się to z natychmiastową odpowiedzią rynku, który jeszcze tego samego dnia zdyskontował wartość spółki o kilkanaście procent. Z punktu widzenia dywidendy najbardziej godne uwagi są spółki, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa, któremu zawsze zależy, aby zyskać do budżetu jak największą pulę pieniędzy.