Czym jest instrument pochodny

Czym jest instrument pochodny

Wszelkie działania na giełdzie są bardzo trudnymi i zagmatwanymi procesami. Często zdarza się, że ludzie próbujący swoich sił w tej dziedzinie nie bardzo zdają sobie sprawę z tego jak duże ryzyko podejmują. Dziedzina finansowa pełna jest terminów i definicji bez znajomości, których ciężko jest poradzić sobie w tym trudnym świecie. Jednym z takich pojęć jest instrument pochodny. Jest to specyficzny rodzaj instrumentu finansowego, którego istnienie jest uzależnione od innego instrumentu tak zwanego bazowego. Cechą charakterystyczną pochodnego instrumentu jest to, że, odnosi się on do przyszłej daty i przyszłej ceny. Wynika to z faktu, że jest on zawierany dużo wcześniej. Jeśli chodzi o to, co może być instrumentem bazowym to odnosi się to do wielu rzeczy. Często są to akcje i obligacje. Można się spotkać również z sytuacją, w której instrumentem bazowym jest stopa oprocentowania lub wartość indeksu głównego. W skrajnych przypadkach instrument bazowy może dotyczyć nawet bardzo nietypowych wskaźników. Mogą nimi być dni słoneczne, ilość spadającego śniegu lub deszczu. W takich przypadkach są to derywaty pogodowe. Jak, więc widzicie, aby móc zajmować się rynkiem finansowym należy przyswoić wiele trudnych do zapamiętania i zrozumienia definicji. Bez tego nie będziecie w stanie świadomie ryzykować i próbować swoich sił w bezwzględnym rynku finansowym. Jest to warunek konieczny do tego, by zacząć swoją przygodę w obracaniu akcjami i papierami wartościowymi.