Czym jest obrót akcjami

Czym jest obrót akcjami

Każdy z nas słyszał o tak zwanym obrocie akcjami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ta czynność jest regulowana przez przepisy polskiego prawa. Polskie prawodawstwo ustaliło, że o obrocie akcjami decydować może spółka, która jest ich właścicielem. Może ona na przykład ograniczyć lub całkowicie zablokować obrót swoją własnością. Nie może to jednak trwać dłużej niż pięć lat. Po tym okresie spółka musi odwiesić zakaz obrotem akcji i pozwolić na dowolne dysponowanie nimi przez akcjonariuszy. Istnieje również zasada mówiąca o tym, że prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji mogą być dowolnie przenoszone. Wystarczy do tego upoważnienie w formie pisemnej. Każda taka czynność powinna być umieszczona i bardzo skrupulatnie opisana w księdze akcyjnej. Bez tego wszystkie czynności prawne są nieważne i nielegalne. Oprócz przeniesienia praw majątkowych istnieje również możliwość przeniesienia na kogoś innego prawa głosu. Podobnie jak poprzednio każda taka operacja musi być bardzo skrupulatnie opisana w księdze akcyjnej. Na prośbę akcjonariuszy taka księga musi być im udostępniona. Jak widzicie obrót akcjami nie jest tak prostą rzeczą, na jaką wygląda. Jest regulowany wieloma przepisami i uchwałami, których nieprzestrzeganie może skutkować zatargiem z prawem a w konsekwencji procesem sądowym. Nikomu chyba tego typu atrakcje nie są potrzebne, dlatego, więc warto przed wstąpieniem do spółki zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami. Bez tego może być ciężko funkcjonować w tym hermetycznym środowisku.