Czym są akcje aportowe

Czym są akcje aportowe

Spośród wszystkich rodzajów akcji wybrałem dzisiaj akcje aportowe. Pewnie zastanawiacie się, czym one są i skąd pochodzi ich dziwna nazwa. Postanowiłem dzisiaj opisać tego typu akcje i co nieco o nich powiedzieć. Otóż akcje aportowe to takie dokumenty, które są pokryte wkładem niepieniężnym. Przedmiotem takiej formy akcji nie może być niezbywalne prawo, Akcje będące pokryte wkładem niepieniężnym muszą zostać nim pokryte nie później niż rok po zarejestrowaniu spółki akcyjne, która je wyemitowała. Po emisji akcje aportowe stają się automatycznie akcjami imienny aż do najbliższego zgromadzenia walnego prezentującego obrót za ubiegły rok finansowy. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione. Podczas trwania okresu przejściowego tego typu akcje są zatrzymywane przez spółkę na wypadek rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń oraz wypłat jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli, więc posiadacie akcje aportowe, to musicie pamiętać, że w okresie ochronnym macie ograniczone uprawnienia. Ważną rzeczą jest też fakt, że jeżeli chcecie zamienić swoje akcje na dokumenty imienne to możliwe jest to tylko wtedy, gdy nie minął jeszcze rok od zarejestrowania spółki akcyjnej, która je wyemitowała. Jest to niezwykle ważna sprawa, której pominięcie skutkować będzie brakiem wpisania nazwiska do księgi akcyjnej. Może to się wiązać z przykrymi niespodziankami oraz rozczarowaniami. Najlepiej, więc od razu po otrzymaniu takich akcji postarać się o zamianę ich na imienne. Tylko to da Wam pewność oraz poczucie własności.