Czym są akcje gotówkowe

Czym są akcje gotówkowe

Oprócz akcji aportowych istnieje jeszcze kilka dopuszczonych do obrotu dokumentów giełdowych. Jednym z nich jest akcja gotówkowa. Jest to niezwykle ciekawy rodzaj akcji oraz w pewnych sytuacjach bardzo korzystny dla spółki je emitującej oraz dla akcjonariusza, który wchodzi w posiadanie tego typu dokumentów. Mianowicie akcje gotówkowe są to tego typu akcje, które muszą być pokryte aktywami w formie pieniężnej. Żeby taki dokument był ważny musi być pokryty, co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Powinno to nastąpić przed rejestracją spółki albo podwyższenia jej kapitału. W momencie, w którym obecna cena akcji przekracza ich wartość nominalną cała nadwyżka jest uiszczana przed rejestracją. Wszelkie wpłaty dokonywane mogą być tylko i wyłącznie za pośrednictwem domu maklerskiego lub na rachunek spółki, który jest wprowadzony do dokumentów. Tego typu dokumenty zazwyczaj są akcjami imiennymi lub akcjami, których poświadczeniem własności jest tymczasowy dowód udowadniający własność. Akcje gotówkowe SA, więc bardzo zaawansowaną formą emisji akcji, ale czasem mogą być bardzo korzystne. Wynika to z faktu, że obarczone są wieloma procedurami bezpieczeństwa, których nie da się obejść, i które zapewniają wysoki poziom ostrożności. Jest to ważne dla ludzi, którzy posiadają majątki bardzo dużo warte. Dla tego typu osób bezpieczeństwo i zapewnienia ze strony spółki, do której wchodzą są bardzo ważne i niezbędne do zainwestowania swoich pieniędzy.