Czym są finanse

„Finanse” są pojęciem dość często przewijające się w naszym życiu. Mówi się o nich w pracy, w środkach społecznego przekazu, w domu, a nawet w szkole, gdyż już od najmłodszych lat uczeni jesteśmy, z różnym efektem, jak tymi finansami gospodarować i co robić, by gospodarka ta była prawidłowa. Temat zatem przewija się często, ale zdecydowanie rzadziej skupiamy się w nim na zastanowieniu się nad tym, czym te finanse w ogóle są. Jedni uważają, że to po prostu pieniądze. Dla innych stanowią one całokształt dochodów uzyskiwanych przez konkretną osobę czy przedsiębiorstwo. Inni rozumieją je jako zestaw przychodów, wydatków, dochodów. W zależności od tego, z jakiego punktu widzenia rozpatrywane jest pojęcie finansów, główne elementy jego definiowania będą się przesuwały. Rozumienie potoczne będzie kładło nacisk na samą rolę pieniądza. Rozumienie naukowe wskaże aspekty, jakie uwzględnić należy, by kompleksowo pojęcie finansów wyjaśnić. Pojawią się zapewne też definicje z punktu widzenia pracowniczego, ekonomicznego, gospodarczego. Przeciętny „korzystający z zasobów finansowych” jednak nie będzie raczej skupiał się na tym, co za pojęciem finansów dokładnie się kryje, ale na tym, co zostaje w portfelu do końca miesiąca. Samym definiowaniem nie da się przecież zaspokoić podstawowych potrzeb.