Czym są obligacje

Czym są obligacje

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, której ktoś rozmawia o zakupie obligacji. Zazwyczaj wtedy wszyscy udają, że wiedzą, co to takiego. Niestety, najnowsze badania wykazały, że tylko, co 5 polak zdaje sobie sprawę z tego, czym są obligacje i jaki jest cel ich wydawania. Otóż obligacje to inaczej papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent uważa wtedy, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do zadośćuczynienia mu w określonej formie. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie nadają ich posiadaczowi żadnych dodatkowych praw oraz obowiązków względem emitenta. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której ogromne firmy wypuszczają swoje obligacje i każdy może je kupić. Działa to na zasadzie podziału przedsiębiorstwa na wiele małych jednostek prawnych i sprzedawanie ich. Zazwyczaj nie mamy do czynienia z pakietem większościowym. Nie zmieni to jednak faktu, iż zwykły obywatel lub człowiek pracujący w tejże firmie ma szansę w jakimś stopniu zostać jej właścicielem. Z czasem, gdy przedsiębiorstwo nabierze jeszcze większej wartości posiadacz obligacji może starać się je sprzedać po wyższej cenie niż ta, za którą ją kupił. Jeżeli, więc kiedyś będziecie mieli okazje kupić obligacje jakieś firmy to warto się wtedy zastanowić nad tym ile może ona być warta za 10 lat. Dobrym pomysłem jest również zbadanie obecnej kondycji firmy, która emituje papiery wartościowe. Bez takiej ostrożności możecie kupić bezużyteczne papiery, na których jeszcze stracicie pieniądze. Chyba nikt nie chce takiego zakończenia przygody z inwestowaniem.