Czym są SKOK-i?

Czym są SKOK-i?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe, czyli popularne SKOKi to instytucje finansowe, oparte na spółdzielczości. Inną, prostszą definicją, którą można je określić, to po prostu para banki. Co to dokładnie jednak oznacza? Chodzi o to, że tego typu kasy tworzone są przez społeczeństwo, które gromadzi w owych kasach swoje oszczędności i udziela nawzajem pożyczek. Warto wiedzieć też, że SKOKnie są bankami i działają na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych i ustawy o prawie spółdzielczym. Trzeba jednak zaznaczyć, że tak jak banki podlegają one nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i posiadają gwarancję BFG. Prawnie uznaje się, że kasy nie prowadzą działalności zarobkowej, czyli są podmiotami typu nonprofit i działają po to, by umożliwić mniej zamożnym obywatelom dostęp do tańszych kredytów i pożyczek. Teoretycznie do Spółdzielczej Kasy należeć mogą osoby zrzeszone w jakiejś instytucji, czy to zawodowej, czy organizacyjnej, na przykład zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Jednak istnieją legalna możliwości obejścia tego wymogu, stworzona zresztą przez kasy, wystarczy zapisać się do jednego ze stowarzyszeń działających przy SKOKu. Jest to między innymi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, albo Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych.
usług oferowanych przez SKOKi
Do głównych należą: kredyty, członkowie kasy mogą zazwyczaj go uzyskać o wiele łatwiej tutaj, niż w klasycznym banku, depozytynajczęściej oprocentowanie ich jest wyższe niż w bankach, ( chociaż nie jest to regułą), Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, ubezpieczenia, karty kredytowe, Fundusze Inwestycyjne, Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Indywidualne Konto Emerytalne. Widzimy, więc, że oferta jest dość bogata i bardzo zbliżona do ofert zwykłych banków. W przypadku kas, nie jest się ich klientem, jak określa się to dla banków, a członkiem. Aby nim zostać, należy wykonać kilka czynności. Po pierwsze wypełnić stosowną deklarację, następnie wpłacić wpisowe, wykupić, co najmniej jeden udział (zwracany w momencie wystąpienia z kasy), wnieść wkład członkowski (również zwracany) oraz, jeżeli SKOK działa przy jakimś stowarzyszeniu, wstąpić do niego ( i tu konieczna jest deklaracja i wpisowe). Jak natomiast działa sam SKOK,? Jego gospodarka finansowa polega na wykorzystywaniu funduszy, które między innymi wpłacają członkowie. Te, które nie zostaną wykorzystane na potrzeby pożyczek, mogą zostać zainwestowane, oczywiście z całą odpowiedzialnością i starannością: w obligacje, lokaty bankowe, czy jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Oczywiście kasa jest zobowiązana do utrzymywania rezerwy płynnej, w kwocie niemniejszej niż dziesięć procent funduszu oszczędnościowopożyczkowego, w postaci pieniędzy lub w innej formie, określonej przez Kasę Krajową.