Elementy rynkowe wpływające na popyt

Powszechnie wiadomo, że rynkiem ekonomicznym rządzą dwa prawa, prawo popytu i prawo podaży. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad udało się wyselekcjonować główne czynniki, które decydują zarówno o poziomie popytu na dane dobro czy usługę, jak i czynniki wpływające na ich podaż. Jednym z najważniejszych elementów rynkowych wpływających na popyt jest cena danego towaru lub usługi. Oczywistością jest, że wraz ze wzrostem ceny za dane dobro czy usługę w normalnych warunkach spada na nią popyt. Konsumenci postawieni w takiej sytuacji szukają wówczas dóbr zastępczych, których cena byłaby bardziej przystępna. O popycie na dobra i usługi decyduje także w niemałym stopniu poziom cen dóbr komplementarnych. Ceny dóbr uzupełniających są niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na popyt, o czym się bardzo często zapomina. Również dochody osiągane przez konsumenta wpływają na popyt. Jeśli średnia zarobków nie jest zbyt duża, wówczas nie można się spodziewać, że popyt na towary drugiej potrzeby będzie wysoki. W takich warunkach rząd powinien znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na wzrost zarobków u przeciętnego konsumenta. Nie ulega wątpliwości, że na ceny produktów wpływają także osobiste preferencje konsumenta, które sprzedawca towarów i usług musi umieć w odpowiednim momencie wyczuć i do nich się dostosować.