Finanse globalnego biznesu

Powiązania rynkowe między bardzo różnymi podmiotami rynkowej gry to coś, co niewątpliwie rozbudza wyobraźnię wielu badaczy i nauki najróżniejszej maści zastanawiają się w jaki sposób pomóc w poszukiwania trendów rynkowych. Matematycy czy fizycy wierzą, że na giełdzie nawet wszystko dzieje się pewnymi cyklami i przy odpowiednim wzorze możliwe jest znalezienie ścieżek, jakimi pieniądze podróżują pomiędzy podmiotami. Specjaliści od humanistycznych nauk są natomiast przekonani, że inwestorzy to także ludzie i jest ich na świecie tak wielu, że nie można mówić o sterowaniu trendami przez jedną czy kilka grup zamożnych ludzi. To wypadkowa nastrojów i emocji, które towarzyszą każdemu i naukowcy coraz częściej uważają, że istnieją spore zależności pomiędzy tysiącami narzekających na wysokość ceny wina ludzi, którzy przestają zamawiać wino i kupować je w sklepach a decyzjami inwestorów, którzy postanawiają sprzedać swoje udziały w winiarniach i przyjrzeć się raczej ekologicznym browarom. Wszystko to można przeczytać więc na blogach i forach w Internecie a odpowiednie zmierzenie emocji Internautów ma pomóc ich zdaniem w skutecznym przewidywaniu trendów inwestycyjnych na długie lata. Nauk jest oczywiście wiele i każda z nich stara się obronić własną tezę, ale w pewnym stopniu wszystkie one uzupełniają się wzajemnie.