Finanse średnich przedsiębiorstw

Wcale nie jest łatwą sprawą zajmowanie się finansami firm zakwalifikowanych przez przepisy unijne do grupy średnich przedsiębiorstw. Według wspomnianych regulacji prawnych średnim przedsiębiorstwem jest to, które zatrudnia poniżej dwustu pięćdziesięciu pracowników, oraz roczny obrót nie przekroczył pięćdziesięciu milionów euro. Doskonale widać, że są już to bardzo wysokie sumy, do operowania nimi potrzebny jest cały zastęp księgowych i usług profesjonalnych biur rachunkowych, pod prowadzenie takich działalności o dużym zasięgu najlepiej sprawdza się następujące formy prawne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne. Te formy posiadają także prawo do emisji papierów wartościowych. Podobnie, jak w mikro czy małych przedsiębiorstwach finansowanie może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich, najlepszym dla firmowych finansów jest finansowanie ze źródeł wewnętrznych, jak wypracowany zysk netto ze sprzedaży dóbr i usług, odpisy amortyzacyjne czy dopłaty wspólników do majątku podstawowego przedsiębiorstwa. Taki sposób finansowania zapewnia pełną autonomię na rynku i zachowanie wiarygodności wśród partnerów biznesowych, potencjalnych inwestorów i instytucji bankowych. Do zewnętrznych źródeł finansowania zaliczyć możemy na przykład kredyty bankowe, czy wpłaty inwestorów.