Finansowe problemy państw

Nikogo nie dziwi dzisiaj pełne obaw narzekanie społeczeństwa na elity polityczne i niestety fatalna sytuacja wielu rządów demokratycznych wynika przede wszystkim z ich własnej nieodpowiedzialności oraz przez stawianie własnego sukcesu ponad dobro ogółu, jakim jest społeczeństwo obdarowujące danego polityka swoimi głosami. Osoby odbywające służbę cywilną dla państwa, czyli politycy, w teorii powinni cechować się profesjonalizmem oraz doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Jako piastujący najwyższe państwowe stanowiska powinni to robić z szacunkiem i poszanowaniem, sprawiedliwie i bez faworyzowania własnego środowiska. W istocie jednak dzisiejsza demokracja ma coraz większe problemy z oddzieleniem sprawowania władzy od budowania kariery i niestety finansowanie z budżetu państwowego własnych działań marketingowych staje się czymś bardzo pospolitym. W ostatnim czasie liczni politycy przyznawali się do błędów i mówili w mediach, że zawiedli jeśli chodzi o finanse publiczne, że nie byli przygotowani do trudów rządzenia państwem. W ich miejsce natychmiast zawiązywano nowe rządy, które miały przynieść sukces na masową skalę. Ale niestety radzenie sobie ze skomplikowanymi finansami kraju nie jest niczym łatwym ani przyjemnym i nawet dobre wykształcenie ekonomiczne chowa się przy złożoności budżetu.