fmea

Metoda analitycznego podejścia do możliwych błędów w oferowanym produkcie, czy usłudze i ich skutków jest podstawą budowania pozycji marki na rynku. Wykorzystywana początkowo przez branżę motoryzacyjną, przeniosła się na wszystkie rodzaje branż, w których zawsze najważniejszy jest efekt finalny w postaci produktu, którego prawdopodobieństwo zepsucia, zniszczenia, czy zużycia jest jak najbardziej ograniczane. FMEA pozwala firmom przed wprowadzeniem produktu na rynek przeprowadzać szereg analiz i testów sprawdzających wytrzymałość produktu w różnych warunkach. Na tej podstawie notuje się oczekiwane i niespodziewane wyniki, które służyć mają ulepszeniu właściwości produktu przed etapem jego zwielokrotnienia. Zapisowi podlegają także przypuszczenia co do zachowania się materiału w określonych warunkach, których nie jest się w stanie sprawdzić, lecz które, np. na podstawie właściwości fizyko-chemicznych i obiektywnej wiedzy ukazują tezy, które trudne są do podważenia i tym samym trafiają do specyfikacji danego produktu. Zalecenia co do użytkowania i możliwości wystąpienia nieprawidłowości określonego rodzaju, są jednymi z celów metody analitycznej i zapewniają większy komfort konsumentom, że finalny produkt będzie w jak największym stopniu pozbawiony wad.