Formalności podczas rejestracji firmy

Firmę należy zarejestrować w urzędzie miasta lub gminy. Jest to instytucja gdzie uzyskuje się wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zostaje przedsiębiorcy nadany numer Regon oraz wydane zostają zaświadczenia o tym że firma została utworzona. Wszystko jest na podstawie wniosków jakie przedsiębiorca najpierw wypełnia. Musi podać wszelkie dane swoje oraz przyszłej firmy. Może to potrwać maksymalnie kilka dni w zależności od regionu. Firmę należy również zarejestrować w kolejnych urzędach, zarówno skarbowym jak i zakładzie ubezpieczeń społecznych. Należy tam przedstawić zaświadczenia i wypisać kolejne wnioski o tym jakie podatki firma zgadza się płacić oraz jakie ubezpieczenia i za kogo będą odprowadzane. W tym wypadku wykonuje się to od ręki. Trzeba również firmę zarejestrować w Inspekcji Sanitarnej, jeśli lokal będzie usługowy lub spożywczy. Natomiast przedsiębiorcy którzy planują w przyszłości posiadanie pracowników powinni zgłosić to w Inspekcji Pracy. Można ze wszystkimi dokumentami udać się od razu do banku i założyć tam konto firmowe. Wszystkie dokumenty uzyskane w urzędach należy przechować aż do momentu wyrejestrowania się firmy. Legalizację firmy dokonuje się wtedy kiedy wszelkie decyzje o konkretnym rodzaju działalność zostaną podjęte. Zakładanie firmy za granicą powoduje że formalności załatwia się na miejscu.