Funkcje akcji rynkowych

Funkcje akcji rynkowych

Osoby nieznające się na rynku finansowym, dla których tematyka tej dziedziny jest obca i niezrozumiała zapewne będą miały problem z odróżnienie takich pojęć, jak akcja i obligacja. Pojęcia zazwyczaj występują wspólnie, a określane przez nie instrumenty finansowe są również podobne w swoim funkcjonowaniu, jednak różnica sprowadza się do tego, ze akcje maja wartość realna i nie może ona ulęgać zmianie przy wahaniach inflacyjnych. Do najpopularniejszych zaliczane są akcje na okaziciela, które pozwalają na swobodne obracanie nimi, kupowanie i sprzedaż bez konieczności rejestracji. Firma może emitować dowolną ilość akcji i rozprowadzać je na rynku finansowym jednak im jest ich więcej tym mniejsze szanse na sprzedaż, a ich wartość spada. Akcje pełnią dwie podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest umożliwienie udziału w konkretnym przedsięwzięciu każdej osobie, która zdecyduje się zainwestować. Drugą funkcją jest umożliwienie elastycznego przepływu kapitału poprzez swobodny zakup czy sprzedaż. Akcje stanowią także źródło kapitału z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje. Zakup tego typu papierów wartościowych jest mniej ryzykowny niż inwestowanie w jeden projekt, ponieważ można wybrać wiele różnych akcji przedsiębiorstw ograniczając w ten sposób prawdopodobieństwo strat. Istnieją też akcje imienne, wymagające rejestracji i ograniczone w kwestii sprzedaży.