Funkcje promocji

Funkcja informacyjna związana jest z potrzebą informowania nabywców o nowych produktach, ich cechach, miejscach sprzedaży, cenach, warunkach sprzedaży. Funkcja wspierania sprzedaży przyczynia się od usprawnienia procesu sprzedaży. Wspieranie procesów sprzedaży związane jest z dwoma rodzajami oddziaływania na klienta: nakłanianiem i przypominaniem. Nakłanianie ma za zadanie przekonać klienta do argumentów nadawcy i skłonić go do określonego postępowania, zmiany zachowań, niekiedy stylu życia, wreszcie nakłonić do zakupu towarów w ilościach i na warunkach dogodnych dla sprzedającego. Przykładem są zmiany zachowań konsumpcyjnych związane z przyjmowaniem nowych świąt niewynikających z polskiej tradycji (halloween, walentynki), które powszechnie wykorzystywane są jako „nowe” okazje do zakupów. Podobną rolę spełnia promocja pod hasłem „Pij mleko. Będziesz wielki!”. Przypominanie dotyczy najczęściej kształtowania lojalności wobec marki. Funkcja edukacyjna polega na uczeniu odbiorcy nowych sposobów zaspakajania potrzeb. Przykładem są reklamy kremów przeciwsłonecznych Vichy dla dzieci, uczące jak pielęgnować skórę dziecka lub reklamy świetlówek Phillips, pokazujące korzyści wynikające z ich energooszczędności.