Giełda papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych dla całej gospodarki instytucji ekonomicznych i finansowych jest bez wątpienia giełda papierów wartościowych. W naszym kraju ma ona siedzibę w Warszawie. Obecnie notowanych jest na niej ponad sześćset spółek. Wartość wszystkich papierów wartościowych, które są w obiegu na giełdzie szacowana jest na ponad sześćset siedemdziesiąt miliardów złotych. By akcje i inne papiery wartościowe spółki mogły być notowane na giełdzie musi ona posiadać kapitał zakładowy w wysokości, co najmniej czterdziestu milionów złotych. Warto zaznaczyć w tym momencie, że do zawiązania spółki akcyjnej wystarcza kapitał w wysokości stu tysięcy złotych. Prawo do emisji papierów wartościowych na mocy kodeksu spółek handlowych zostało przyznane dwóm rodzajom spółek, mianowicie jednej spółce osobowej, czyli spółce komandytowo-akcyjnej i właśnie spółkom akcyjnym należącym do grupy spółek kapitałowych. Na giełdzie papierów wartościowych działa kilka rodzajów podmiotu, najważniejszymi są oczywiście maklerzy, którzy są pośrednikami w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Maklerzy pracują dla domów maklerskich, których jest ponad czterdzieści. Gracze giełdowi również muszą wybrać jeden dom maklerski, najlepiej by jego oferta była dopasowana do naszego sposobu gry, za takie usługi płaci się abonament.