Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest jedną z głównych giełd funkcjonujących w Europie Środkowo – Wschodniej. Jest dosyć popularna wśród inwestorów, nie tylko polskich ale i zagranicznych, którzy doceniają ją jako jeden z bardziej dynamicznych wschodzących rynków obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie przy Książęcej zarejestrowane są spółki polskie, oraz zagraniczne: bułgarskie, chorwackie, czeskie, estońskie, litewskie, łotewskie, rumuńskie, słowackie, słoweńskie, ukraińskie i węgierskie. Polska GPW ma szansę stać się jednym z głównych rynków kapitałowych w Europie. Tę tezę potwierdzają wypowiedzi specjalistów giełdowych i niektórych polityków, w których coraz częściej wspomina się o połączeniu giełdy warszawskiej i praskiej. Taki duży organizm, który będzie kumulował znacznie większy kapitał przy jednoczesnej dużej płynności walorów, niewątpliwie stanie się bardziej konkurencyjny i przyciągał będzie jeszcze większą liczbę inwestorów zagranicznych. Najważniejszym indeksem na polskiej giełdzie jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, którego wartość naliczana jest od pierwszej sesji giełdowej w Warszawie. Jest obliczany w sposób ciągły na podstawie wartości wszystkich spółek wchodzących w skład szerokiego rynku. Na GPW poza rynkiem podstawowym funkcjonuje także rynek równoległy skupiający spółki znacznie mniejsze, które nie muszą spełniać wyśrubowanych wymogów spółek z rynku podstawowego.